Zjevení Páně

Dnešní slavnost nám připomíná, že Ježíš zjevil své božství: a to v okamžiku, kdy přicházejí mudrci z Východu, aby se poklonili Vykupiteli, dále to bylo při křtu v Jordánu a nakonec v Káně Galilejské, kde Ježíš učinil první zázrak: proměnil vodu ve víno. Proto liturgie nám připomíná: „Slavíme den proslavený třemi divy: dnes přivedla hvězda mudrce k jesličkám, dnes byla na svatbě proměněna voda ve víno, dnes chtěl být Kristus v řece Jordánu pokřtěn od Jana, aby nás vykoupil“ (ant. K Magnificat). Přesto si touto slavností připomínáme především to, že mudrci z Východu přicházejí uctít nově narozeného Mesiáš. Dobře znali starozákonní proroctví, pravděpodobně posvátné knihy zůstali v Babylonii z období židovského exilu a zřejmě je zaujalo proroctví Micheášovo: A ty, Betléme efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli“ (Mich 5,2). A jiné proroctví říká: „Vidím ho, ale mne zblízka… vzejde berla z Jakuba,  hvězda z Izraele“. Protože v Babylonii byla uctívána nebeská tělesa, proto i kněží se zabývali zkoumáním nebeských těles. A proto nepřekvapuje, že po spatření neznámé a jasné hvězdy usoudili: „To je zanmení nově narozeného Krále“ a vedeni hěvzdou se vydali na cestu. Jaké muselo být zklámání, když se po Jeruzalémě poptávali po Vykupiteli a nikdo o jeho narození nevěděl. Nakonec jej našli a předali dary. Neznámá hvězda je dovedla k Ježíši, nechme se k němu vésti světlem víry.