Živé přenosy mše sv. z farní kaple a křížové cesty z kostela

Na nové farní facebookové stránce budeme v době karantény přenášet živě mši sv. z naší farní kaple sv. Jana Maria Vianneye, a to od úterý do pátku v 16:00 (a jeden další den bude možno mši sv. sledovat ze záznamu). Do konce postní doby budeme vždy ve středu ve 14:30 na stejné stránce přenášet  i křížovou cestu z kostela NPM.

Za to patří velké poděkování Miroslavu Kováčikovi, který se ochotně postaral o překonání všech technických problémů. Možná je to nošení dříví do lesa, přenosů bohoslužeb je v této době mnoho a jistě kvalitnějších a s varhanami a s mnohem duchaplnějším kázáním atd., ale možná bude někomu milé, že se může takto na dálku spojit ve společenství naší farnosti.