Zakládáme dětský pěvecký sbor Špačci sv. Bartoloměje

Zakládáme nový dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje. Začínáme 10. března 2020. Pod vedením zpěvačky Blanky Noskové se bude zkoušet vždy v úterý od 15 hod. (starší) a 16hod. (mladší). Budeme se scházet na faře ve Františkánské ul. Věková hranice je neomezena: od věku, kdy zvládneš zazpívat první písničku až do kdy se cítíš být dítětem. Zájemci, hlaste se na mail: noskova.blanka@gmail.com