Svátost smíření

Svátost smíření (zpověď) je svěření do Božích rukou celého našeho života s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí.

V naší farnosti se zpovídá obvykle půl hodiny před ranní mší sv. (ve všední dny a v sobotu tedy od 7:30 do 8:00) nebo podle individuální domluvy. Každý pátek v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. také zpovídá od 15:00 do doby, dokud je zájem, P. Ludolf Kazda. První pátky v měsíci se zpovídá mimo to od 7:00 do 11:00. Ve školním roce pak v kostele Nanebevzetí P. Marie  zpovídá v pondělí od 9:00 do 11:00 Mons. Emil Soukup, v úterý od 14:30 do 16:30 obláti, ve středu od 14:30 do 16:00 P. Pavel Petrašovský, ve čtvrtek od 14:30 do 16:30 františkáni.