Svátost smíření

Svátost smíření (zpověď) je svěření do Božích rukou celého života s prosbou o odpuštění chyb a vyplnění slabých oblastí  Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které ničí.

Možnosti zpovědi v plzeňském kostele Nanebevzetí P. Marie (většina těchto termínů platí pouze ve školním roce):

  • obvykle půl hodiny před ranní mší sv. (ve všední dny a v sobotu tedy od 7:30 do 8:00)
  • pondělí 9:00 – 11:00: zpovídá Mons. Emil Soukup (v době pandemických opatření Mons. Soukup v Plzni nebude)
  • středa 14:30 – 16:00: zpovídá P. Pavel Petrašovský
  • čtvrtek 14:30 – 16:30: zpovídají bratři františkáni z farnosti Plzeň severní předměstí
  • pátek 15:00 – 16:30: zpovídá P. Ludolf Kazda (v kostele je současně adorace)
  • první pátky v měsíci 7:00 – 11:00 a 15:00 – 16:30: zpovídají kněží plzeňských farností (v kostele je současně adorace)
  • podle individuální domluvy na tel. 737 814 525