Křest

Křest je začátek křesťanského života, kdy se poprvé svátostně člověk setkává s Kristem tváří v tvář, chvíle, během které se mu předává zárodek víry, o který má pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Je to osvobození od hříchu a znovuzrození pro život v Duchu. Křtem je člověk přijat do společenství církve a je mu otevřena brána k ostatním svátostem.

Stát se křesťanem vyžaduje už od apoštolských dob projít cestu uvedení do křesťanského života v několika úsecích. Tuto cestu lze urazit rychle nebo pozvolna. V každém případě v ní musí být některé podstatné prvky: přijetí evangelia, které vede k obrácení, vyznání víry, křest, biřmování, přistoupení k svatému přijímání.

Křest dospělých:

Příprava na křest dospělých začíná v naší farnosti každý rok začátkem měsíce září. První nedělí adventní (4. neděle před Vánoci) se uzavírá přípravné období a začíná tzv. katechumenát, tj. vlastní příprava ke křtu, která pokračuje do Velikonoc a vrcholí přijetím svátosti křtu. Bližší informace na tel. 737 814525 nebo mailem petrasovsky@bip.cz.

Křest dětí:

 

Před udělením křtu dětem záleží hodně na tom, aby se rodiče vědomě připravovali na udělení této svátosti, vedeni vlastní vírou i s pomocí svých přátel a ostatních členů společenství. Rodiče dítěte mají totiž při udělování křtu opravdu důležité poslání. Sami vykonávají při udílení křtu tyto služby: veřejně žádají o křest dítěte, po knězi i oni žehnají dítě na čele znamením kříže, zříkají se zla a vyznávají víru, přinášejí dítě ke křtitelnici, dostávají požehnání, které je zvlášť určeno matce a otci

Kmotr

Kmotrem může být ten, kdo je pokřtěný, přijal svátost biřmování, přijal svaté přijímání a vede život odpovídající víře a převzatému kmotrovství. Měl by se podílet alespoň na závěrečné přípravě na křest a potom podporovat svého kmotřence k vytrvalosti ve víře v křesťanském životě. Také při křtu dítěte má být kmotr. Je-li potřeba, má pomáhat rodičům, aby dítě dospělo k vyznávání víry slovem i životem.

O křest dítěte žádají rodiče. Mohou to udělat v kanceláři farnosti u místního faráře nebo na tel. 737 814525 nebo mailem na petrasovsky@bip.cz. Příprava rodičů před křtem dítěte trvá kolem šesti týdnů.