Svátosti

Sedm obřadů, které provázejí lidský život na tomto světě od začátku až do konce. Sedm obřadů, které církev ve své historii vždy udělovala. Sedm obřadů, které jsou víc než jen rituál, protože se v nich protrhne nebe a lidského života se dotkne Bůh. Křest většinou na začátku životní cesty, biřmování když člověk dospěje  k tomu, aby jeho víra byla jeho vlastním rozhodnutím, Eucharistie jako pokrm, v jehož síle člověk putuje, svátost smíření jako pomoc, když poutník sejde z cesty, manželství a kněžství jako celoživotní stav, v němž člověk může sloužit a nakonec pomazání nemocných ve slabosti a stáří.    

Křest

Biřmování

Smíření

Eucharistie

Manželství

Svátost nemocných