Svátosti

Svátost je viditelné a působivé znamení, neviditelné milosti, které ustanovil Ježíš Kristus.

Svátosti nás doprovázejí po celý náš život. Rozdělujeme si do tří skupin:

  1. Svátosti uvedení do křesťanského života (křest, biřmování, Eucharistie)
  2. Svátosti léčebné (svátost pokání a smíření a svátost nemocných)
  3. Svátosti ustanovené ke službě ve společenství.

 

est

Biřmování

Smíření

Eucharistie

Manželství

Svátost nemocných