Sváteční slovo

Dnešní neděle se nazývá neděle Gaudete – radujte se. Je to podle vstupního zpěvu, který začíná slovy: „Radujte se, opakuji, radujte se!“ Radujme se, protože je blízko slavnost Narození Páně.  Liturgická barva je růžová. Jsou pouze dvě neděle v liturgickém roce, kdy je možno použít roucho této liturgické barvy. V ní můžeme vidět bílou barvu, která prostupuje fialovou. Když vystoupil sv. Jan Křtitel, lidé si kladli otázku: “Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali“. Jan na to odpovídá v duchu Izaiášova proroctví: „Já jsem hlas volajícího na poušti: „Vyrovnejte cesty Pánu“. A znovu odpovídá na otázku těch, kdo za ním přišli, aby vyzvěděli, kdo je, není-li snad Mesiáš. Odpověď jasná: „Já nejsem Mesiáš. Já vás křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, kterého vy neznáte“. Pro nás zní otázka: Známe Ježíše? Je nám blízký? V adventní době máme příležitost jej lépe poznat, kdo je, kým je.

Dnešním dnem začíná úsek adventní doby, který je blízký narození. Půjdeme krok za krokem těmi událostmi, které předcházeli narození Ježíše Krista.