Slavnost sv. Jana Křtitele

 

Nestává se často, že slavnost Narození sv. Jana Křtitele připadne na neděli. Naposledy tomu bylo před 11 lety v roce 2007. Pro mě osobně má tento svátek velký význam, protože jsme měli kněžské svěcení oprávě na tento svátek. U všech světců pravidelně slavíme den jejich odchodu do nebe. U Pána Ježíše, Panny Marie a sv. Jana je vyjímka, protože se narodili bez prvotního hříchu. Slavnost narození sv. Jana slavíme 24. června, jeho umučení 29. srpna. 

Zachariáš – Janův otec konal službu v Jeruzalémském chrámě. Vše probíhalo podle předpisů, až najednou Zachariáš spatřil nad zápalným oltářem archanděla: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan“ (Luk 1,13). Zachariáš neuvěřil, že se to vůbec může stát. Vždyť oba byli staří a z lidského hlediska to nebylo možné. Proto archanděl, když oznamuje Marii, že její příbuzná Alžběta bude mít syna, připojuje: „neboť u Boha není nic nemožného“ (Luk 1, 37). Přesto Zachariáš neuvěřil a následoval trest, který byl současně znamením: „Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane“ (Luk 1,20). Lidé, shromáždění před svatyní, nemohlo pochopit, co se zatím během bohoslužby odehrálo, když Zachariáš tam prodléval déle, než bylo zvykem. Vyšel ze svatyně a lidem dával znamení, co se stalo. Panna Maria navštívila Alžbětu a setrvala u ní až do narození chlapce. Velmi neobvyklé byla skutečnost, že při setkání s Pannou, která nosila Božího Syna ve svém lůně, byl očištěn od dědičného hříchu.  Proto slavíme den jeho narození. Když se to stalo, Zachariáš mohl opět promluvit. Napsal na tabulku: „Jan je jméno jeho“ a opět promluvil. První slova byla slova díků a radosti: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele“.  Děkujeme i my, když prožijeme neobvyklé zážitky a uvědomíme si, že Bůh se projevil i v našem životě. Lidé žasli a říkali, co z toho dítěte bude. A stalo se, že on byl jedním z největších proroků Starého Zákona, který nejen Kristův příchod předpověděl, ale ukázal na něj: Beránek Boží, který snímá hříchy světa“.