Slavnost Pany Marie Matky Boží – Nový rok

Sv. Alfons, velký ctitel Panny Marie,  jednoho dne položil na oltář pod nohy sochy Panny Marie svůj šlechtický mečík a  prohlásil, že od této chvíle bude oslavovat Pannu Marii pouze svým perem. Svému slibu dostál. Za dobu dvou tisíc let církev oslavuje Pannu Marii, ať obrazem nebo sochou, či písněmi. Zvláště krásné bývají východní ikony.  Četná mariánská poutní místa dokazují, že v naší vlasti je mariánská úcta živá. Dosvědčují to významná mariánská poutní místa, ale i prosté kapličky. V evangeliích se o Panně Marii příliš často nehovoří. Ale, co je zde, stojí opravdu za to. Panna Maria také příliš mnoho nehovořila, spíše naslouchala, a tak si zasloužila stát se nejlepší učednicí svého Syna.  Na její přímluvu učinil v Káni galilejské první zázrak. Stačilo jediné slovo: „Nemají víno“. A i když se zdá, že ji Ježíš odmítl, z okolností vyplývá, že si ji vážil. Maria říká obsluhujícím na svatbě: „Cokoliv vám řekne, učiňte to“. Stejné slovo Maria klade na srdce i nám. Naslouchat Ježíšovi a řídit se jeho vůlí. Ona sama bezpečně uchovávala jeho slova ve svém srdci. Stála pod křížem, byla svědkem bolestných událostí. Ježíš s kříže volá:  „Ženo, to je tvůj syn“ . Evangelista dodává: „A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě“ (Jan 19,27). V katedrále sv. Bartoloměje je na hlavním oltáři socha Plzeňské Madony. Emeritní kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meisner mi při pohledu na ni vysvětloval učení o Panně Marii. Zaujalo ho vysoké čelo Madony, sídlo moudrosti, drží v rukou malého Ježíše a nabízí ho nám lidem, jako by chtěla zdůraznit, že ho dává celému světu jako Spasitele lidstva. Slavný italský sochař Michelangelo Buonartti vytesal nádhernou Pietu pro svatopetrskou baziliku. Znázornil Marii jako mladou dívku, která drží v náručí mrtvého Syna. .Dal ji podobu své předčasně zemřelé matky. Místo na její hrob do Florencie chodíval do  baziliky modlit se a vzpomínat na ni u nohou Piety. Mariánská úcta má hluboký teologický základ. Protože tím, že uctíváme Pannu Marii, uctíváme i samotného Ježíše Krista. Možná, že jsme mnohokrát v životě zakusili, že přímluva Panny Marie je  velmi úči