Slavnost Narození Páně

Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí a máme možnost se vzájemně obdarovat, vyjádřit radost nad tím, že se máme rádi, že jsou kolem nás lidé, kteří vnášejí do našeho života radost a chtějí, aby nikdo nezůstával sám. Je krásné pozorovat děti, které přicházejí se svými rodiči a prarodiči do kostela, a pohledem zářícím štěstím hledí na malého Ježíška v jeslích.

Lidé mají rádi Vánoce, mají rádi setkávání a betlémské světlo. Je to poměrně nová tradice. V roce 1996 se rozhodli skauti v Linci, že přivezou z Betléma, z baziliky Narození Páně světlo, které svítí v lampách v bezprostřední blízkosti jeskyně Narození.  Pravděpodobně byli inspirování středověkou událostí, kdy mladíci z Florencie přivezli z Betléma světlo. Vrátili se sice zbědovaní po dlouhé a strastiplné cestě, ale světlo donesli. Pravděpodobně se to už nikdy neopakovalo, až v polovině osmdesátých let. Od té doby se to každoročně opakuje a oslovilo to řadu lidí, ať věřících nebo i nevěřících. Každý si pokládá za čest mít doma světlo z Betléma. V duchu se dotýkáme se jeskyně, v níž se narodil. V podzemí baziliky Narození Páně v Betlémě se můžeme dotknout stěn, na nichž jsou dosud viditelné stopy po zavěšení jeslí, v nichž spočíval Ježíš Kristus. A pod malým oltáříkem je stříbrná hvězda s latinským nápisem nápisem: „Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus“.

Máme rádi Vánoce pro krásnou vůni čerstvých stromků, které zdobí naše kostely. Zvyk strojit o Vánocích stromečky není tak starý. Pochází z 19. století. Do Vídně tento zvyk strojit vánoční stromky přinesla arcivévodkyně Kateřina, která pocházela ze Saska. Vánoční stromky vyjadřují pravdu: „Pod stromem v ráji propadl první člověk smrti hříchu, pod stromem kříže se mu dostalo nového života.

Máme rádi Vánoce a uvědomujeme si to ve chvílích, kdy prožíváme okamžiky s naším Pánem, s tím, který se nerozpakoval stát se malým dítětem. On přece řekl: „Nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do Božího království“ .

Vánoce, buďte požehnány….