Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnešní slavností Ježíše Krista Krále si připomínáme, že Ježíš přijde na konci věků jako soudce a král. V prefaci o slavnosti Ježíše Krista Krále zpíváme: „On je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a pokoje, v království svatosti a milosti, v království spravedlnosti, lásky a pokoje.“ Ježíš se prohlásil, že je králem a proto Pilát nechal umístit na jeho kříž nápis: „Ježíš nazaretský, král židovský“. Vojáci jej po bičování oblékli do nachového pláště, posměšně před ním poklekali a volali: „Zdráv buď, židovský králi!“ I když se mu posmívali, on je ten, který přijde soudit na konci věků. Tehdy vysloví neodvolatelný soud pro celou věčnost: „Pojďte požehnaní mého Otce a vládněte královstvím, které je vám připraveno od počátku světa“. Ale i naopak to může být i ortel, ortel zavrhující. Snažme se prožívat tuto vážnou dobu tak, abychom obstáli a mohli stát po pravici svého Pána. Dnešní slavností končí církevní rok a za týden první nedělí adventní vstoupíme do nového církevního roku. Ať nám přinese hodně Božích darů, těch, které potřebujeme ke svému duchovnímu růstu.