Rodinná bohoslužba – 25. 10. 2020

Texty k rodinné bohoslužbě u vás v obýváku, když se 30. neděli v mezidobí nedostanete do kostela, naleznete ZDE. Kéž to netrvá moc dlouho a kéž je ona velká krize neděle bez společného slavení Eucharistie pro nás příležitostí spojit se v modlitbě v malých společenstvích rodin.