Přijďte vyrobit keramický betlém

V neděli 24. 11. 2019 budeme od 15:00 na faře ve Františkánské vyrábět pod vedením keramičky Naděždy Potůčkové keramický betlém. Každý, kdo přijde, uplácá z hlíny jednu figurku. Ty pak budu usušeny, vypáleny a o Vánocích vystaveny v kostele Nanebevzetí P. Marie. Po Vánocích je pak nabídneme k prodeji, abychom z výtěžku podpořili charitativní projekt. Akce se koná v sálu v 1. patře (vpravo od vchodu kostela zvoňte na zvonek „Velký sál“.) S sebou si přineste malý ostrý nožík a vidličku.