Prázdninový program farnosti

V červenci a srpnu:

  • Nebudou polední mše sv.
  • Nebude společenství na faře, výuka náboženství, příprava na křest dospělých. Zůstává ale nedělní adorace a nešpory v 18:00 v kapli na faře, nebude-li v ohláškách uvedeno jinak.
  • Nebudou pravidelné zpovědní služby kromě pátku, kdy od 15:00, kdy zpovídá P. Ludolf Kazda. Příležitost ke zpovědi bude půl hodny přede mší sv. nebo podle individuální domluvy na tel. 737 814 525.
  • Od pátku 24. 7. do neděle 26. 7. bude pěší pouť na Svatou horu. Hlaste se mailem nebo zapsáním do tabulky v kostele NPM.
  • Mši sv. v neděli 2. 8. v 10:30 budeme slavit jako františkánskou Porciunkuli, s budou ji sloužit bratři františkáni.
  • V sobotu 15. 8. je slavnost Nanebevzetí P. Marie,  v kostele NPM bude pouť. Po mši sv. v 8:00 bude setkání při kafi na faře (přineste prosím buchty),  po mši sv. v 18:00 bude grilování před farou (přineste si grilovací pokrmy)
  • Od pátku 21. 8 do neděle 23. 8. bude farní sjezd Ohře na kánoích. Přihlášky už jsou uzavřeny, ale v jednotlivých případech můžeme zkusit lodě ještě doobjednat.
  • V úterý 1. 9. bude v 16:00 v kostele NPM požehnání školákům a hra na náměstí