Požehnání školákům a rodinná hra

Zveme školáky, aby první den školního roku, 2. 9. 2019, přišli se svými rodinami v 16:00 do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. v Plzni. Zde bude pro ně bohoslužba slova s požehnáním do toho, co je ve škole čeká. Asi od 16:30 následuje rodinná hra po plzeňském náměstí, v níž budete luštit zprávu, kterou ukrývají domovní znamení staré Plzně.