Povídání o Ugandě

V sobotu 28. 9. 2019 jste zváni v 19:15 do sálu v 1. patře fary ve Františkánské 11 (napravo od vchodu do kostela) na povídání a promítání fotek Marka Novotného o jeho cestě po africké Ugandě.