Pěší pouť na Svatou horu

V pátek 24. 7. 2020 nás asi dvacet vyrazilo na třídenní pěší pouť z Plzně na Svatou horu. Fotky si prohlédněte ZDE. Začali jsme mší sv. v kostele Nanebevzetí v Plzni, po ní jsme se vydali do Rokycan. Přežili jsme nudnou cestu Plzní, pomodlili jsme se na hřbitově u hrobu P. Václava Škacha a P. Roberta Falkenauera a pak jsme už šli krásným lesem. Na faře v Rokycanech jsme uvařili polívku a seděli u ohně s kytarou do setmění. Druhý den nás čekala cesta na Svatou Dobrotivou, krásné a zapomenuté poutní místo v Zaječově. Tentokrát vedla celá cesta krásnou přírodou, zvlášť v okolí Dobřívi to bylo báječné. Ve Svaté Dobrotivé jsme měli mši sv., ohřáli si párky a opět seděli u ohně, jen ta kytara tentokrát nebyla. Poslední třetí den nás čekala cesta přes Brdy, které jsou opravdu krásné, pokud se podaří natrefit na nevyasfaltovanou cestu. Svatou horu jsme dobyli asi ve dvě hodiny. Na Svatých schodech jsme zpívali loretánské litanie. Nahoře v ambitech jsme se modlili křížovou cestu, pak jsme přednesli prosby, které nám svěřili plzeňští farníci. V půl čtvrté jsme se přidali ke mši sv. v bazilice a po ní jsme zpívali krásné nápěvy nešpor doprovázených varhanami. A pak už zase seběhnout ze schodů a na nádraží na vlak.