Požehnání školákům a pátrací hra na náměstí

V úterý 1. 9. 2020, na první den školního roku, se v 16:00 otevřel plzeňský kostel Nanebevzetí P. Marie školákům. Mohli přijít na krátkou bohoslužbu, při níž se zpívalo při kytaře a v jejímž závěru obdrželi požehnání do následujících deseti měsíců výuky (dovolí-li to koronavirus). Pak vypukla velká pátrací hra po plzeňském náměstí. Skupinky dětí […]

Continue reading


 Farnost na Ohři

Od pátku 21. 8. do neděle 23. 8. 2020 jsme s farností sjížděli Ohři. Na zapůjčené lodě jsme nastoupili v Lokti. První den jsme provázeni pražícím sluncem dojeli kolem Svatošských skal, přes Karlovy Vary až ke slavnému kempu Hubertus, kde jsme už skoro za tmy sloužili mši sv. a uložili se do stanů ke spánku.  […]

Continue reading


 Výuka náboženství

Od nového školního roku 2020/21 se bude opět na faře učit náboženství pro děti. Setkání budou vždy v úterý: v 15:00 pro předškoláky a prvňáky (vede sestra Benedikta), v 16:00 pro ostatní třídy (vede sestra Benedikta), v 16:00 bude také příprava na první sv. přijímání (vede P. Pavel Petrašovský). Začíná se 8. 9. Přihlášku je možné si stáhnout ZDE, […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 21. 6. do 5. 7. 2020 / Bartík 7/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE. V neděli 21. 6. bude kafe po mši, která začíná v 8:30 na faře. V 18:00 bude  v kapli na faře adorace a nešpory. V úterý 23. 6. bude v 17:30 na faře příprava na křest. Tentokrát budeme probírat […]

Continue reading


 Prázdninové akce farnosti: pouť na Svatou horu a voda

Od 24. do 26. 7. bude pěší pouť farnosti z Plzně na Svatou Horu. Přespávat budeme na farách v Rokycanech a v Zaječově. Dovoz batohů bude zajištěn. Hlaste se mailem nebo zapsáním v kostele NPM. Od 21. 8.  do 23. 8. bude farní voda: sjezd Ohře na kánoích z Lokte. Přespávat budeme ve stanech v kempech. Hlaste se do 21. 6. mailem nebo zapsáním v kostele NPM.

Continue reading


 Noc kostelů 2020 v katedrále sv. Bartoloměje ani v kostel Nanebevzetí P. Marie nebude

O letošní Noci kostelů zůstává naše katedrála  náměstí zavřená, a to hlavně z důvodu probíhajících restaurátorských a stavebních prací. Na hotové dílo si budeme muset ještě chvíli počkat, ale nabízíme alespoň tento panoramatický snímek současného stavu interiéru. Je na něm vidět již část dokončených maleb na klenbách, složité lešení v presbytáři a v severní lodi, […]

Continue reading