Dušičky 2020

Památku věrných zemřelých pojmeme v době pandemie v naší farnosti takto: V pondělí 2. 11. 2020 bude v 16:00 živý přenos mše sv. z farní kaple na facebookové stránce farnosti.  Na mailovou adresu petrasovsky@bip.cz můžete posílat jména svých zemřelých. Ty vytiskneme, umístíme při zmíněné mši do koše před oltář, za ně pak bude mše sv. […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 4. do 18. října 2010 / Bartík 10/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete mj. přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE. V sobotu 10. 10. bude ve 20:00 v kostele NPM první anglická mše sv. v letošním akademickém roce. V úterý 13. 10. bude v 17:50 na faře příprava na křest na téma: Ježíšovo zmrtvýchvstání. Mohou přijít i už […]

Continue reading


 Dopis biskupa Tomáše k aktuální situaci

18. 9. 2020 zveřejnil biskup Tomáš Holub svůj dopis všem kněžím, jáhnům a věřícím plzeňské diecéze. Nabádá v něm k ohleduplnosti a zodpovědnosti. Přinášíme jeho plné znění: Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, sestry a bratři, situace počtu onemocnění v naší republice se mění každým dnem a zatím nikoliv dobrým směrem. I moje osobní zkušenost s tímto […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 20. 9. do 4. 10. 2020 / Bartík 9/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE. Na jednání pastorační rady farnosti jsme se domluvili, že od října budou v úterý a ve čtvrtek přesunuty polední mše sv. na 17:00, aby se mohli mší sv. ve všední den účastnit i ti, kdo chodí do práce. […]

Continue reading


 Modlitební buňky – Běda mně, kdybych nekázal

Zkusíme obnovit modlitební buňky, které vznikly v letošní postní době a pak zamrzly kvůli koronavirové pandemii? Povede se tehdejším buňkám rozmrznout, případně novým vzniknout? Jedná se o společenství alespoň tří lidí (ideálně nikoliv z jedné rodiny), kteří jsou ochotni se sejít jednou za 14 dní u někoho doma k modlitbě třeba podle návodu, který naleznete v ZDE […]

Continue reading