Slavnost Narození Páně

Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí a máme možnost se vzájemně obdarovat, vyjádřit radost nad tím, že se máme rádi, že jsou kolem nás lidé, kteří vnášejí do našeho života radost […]

Continue reading


 4.neděle adventní

neděle adventní – C   Dnešní neděle je velmi blízká Vánočním svátkům a proto je to neděle mariánská. Bezprostředně po Zvěstování, kdy se Maria dozvěděla, že bude matkou Vykupitele a souhlasila s tím, vydala se na cestu ke své příbuzné Alžbětě, aby se s ní podělila o radost, kterou prožívala. Radovala se, že Vykupitel je na cestě, […]

Continue reading


 3. neděle adventní

Dnešní neděle je nazývána latinským výrazem: „Gaudete“ – tzn. „Radujte se!“ Sv. Pavel zdůrazňuje tuto myšlenku: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Fil 4,4). Máme mnoho důvodů k radosti, a všechny bychom mohli shrnout do jedné věty: „Pán je blízko“. Ke křesťanství patří radost. Řekneme-li, že radost patří ke křesťanství, neznamená to, že […]

Continue reading


 2. neděle adventní

V adventní době vystupuje v liturgii do popředí postava sv. Jana Křtitele. Od svého mládí žil na poušti, kde se připravoval na své veřejné vystoupení. V ústraní a samotě vyrostl ve velkou osobnost, takže Pán Ježíš o něm prohlásil: „Mezi zrozenci z ženy nepovstal větší nad Jana Křtitele.“  Od okamžiku svého veřejného vystoupení budil pozornost a to nejen svým zjevem, […]

Continue reading


 1. neděle adventní

Začíná několikatýdenní adventní doba, doba očekávání příchodu slíbeného Mesiáše. Proto se toto období nazývá advent – t.zn příchod. Připomínáme si tak velmi dlouhou dobu, kdy lidé očekávali příchod Mesiáše, upínali se k jeho osobnosti, kterou vykreslili starozákonní proroci. Prorok Jeremiáš volá: „Hle, blíží se dni — praví Hospodin — kdy splním sliby, které jsem dal […]

Continue reading


 Slavnost Ježíše Krista Krále

 V samotném závěru církevního roku si dnešní slavností připomínáme, že Ježíš Kristus přijde na konci věků jako soudce a král. V prefaci o slavnosti Ježíše Krista Krále zpíváme: „On je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a pokoje, v království svatosti a milosti, […]

Continue reading


 33. neděle v mezidobí

Ke konci církevního roku zaznívá v liturgii myšlenka na Poslední soud. Kdo by nechtěl někdy nahlédnout do budoucnosti a poodhalit tajemství, které je nám skryté. Z Písma sv. víme, že na konci věků přijde opět Ježíš Kristus na tento svět. Nepřijde již jako malé betlémské dítě, v ponížení a chudobě, ale jako vládce a soudce. Prorok Daniel hovoří […]

Continue reading


 32. neděle v mezidobí

Papež Jan Pavel I., jako benátský patriarcha, psal fiktivní dopisy významným osobnostem. Mezi jinými napsal též dopis sv. Terezii Ježíškově, v němž napsal „Láska je malá mince“. A dále píše: „Často je láska možná jen jako malá mince“. Láska je tedy malá mince a může být velká, neboť malé není vždy jen to, co je […]

Continue reading


 31. neděle v mezidobí

Mojžíš přikazoval svému lidu, aby zachovával Boží zákon. Věděl, že ten ho nese a přivede k věčnému cíli. Je to lid, který byl vzpurné šíje, často se vzdaloval od Hospodina. Proto ze strany Mojžíše je zde i příslib, že dojdou do země zaslíbené, do země, kterou Bůh slíbil Abrahámovi a jeho potomkům. Podmínka je zachovat Boží […]

Continue reading


 30. neděle v mezidobí

Sv. Marek velmi často popisuje různé události, které se odehrávají cestou. Připomíná tak, že začíná příprava cesty, na níž Ježíš se svými učedníky oznamoval, že Boží království je blízko. Zdá se, že Marek se zprávou o uzdravení slepého žebráka Bartimaja chce objasnit, co ještě učedníci nechápali, že mají i oni vydávat svědectví o Ježíšovi, jehož […]

Continue reading