Hudba v adventu a o Vánocích v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské v Plzni

Každou adventní neděli se budou od 6:45 zpívat při mši sv. staročeské roráty s orchestrálním a varhanním doprovodem. Každé adventní úterý budou roráty při mši sv. v 6:00 bez doprovodu. Každou adventní neděli jste v 15:00 zváni do kostela  na varhanní půlhodinku. V pondělí 2. 12 bude v 19:00 koncertní provedení rorátních zpěvů. Ve středu […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 24. 11. do 8. 12. 2019 – Bartík 35/19

Další číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte zde: Bartik35_191124 V neděli 24. 11. 2019 je slavnost Ježíše Krista Krále. V neděli 24. 11. bude od 15:00 v sálu fary výroba keramického betlému. Každý, kdo přijde, může vyrobit z hlíny figurku, ty budou po vypálení vystaveny v kostele […]

Continue reading


 Sexuální zneužívání nejen v církvi

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 bude v 17:00 v sálu v 1. patře fary ve Fratiškánské přednáška a beseda o sexuálním zneužívání nejen v církvi s Marinou Vintrovou a Jiřím Kylarem.  Martina Vintrová absolvovala kurz prevence sexuálního zneužívání a má zkušenost se setkáváním s oběťmi i agresory. Jiří Kylar, úspěšný podnikatel, je obětí zneužívání a nyní […]

Continue reading


 Přijďte vyrobit keramický betlém

V neděli 24. 11. 2019 budeme od 15:00 na faře ve Františkánské vyrábět pod vedením keramičky Naděždy Potůčkové keramický betlém. Každý, kdo přijde, uplácá z hlíny jednu figurku. Ty pak budu usušeny, vypáleny a o Vánocích vystaveny v kostele Nanebevzetí P. Marie. Po Vánocích je pak nabídneme k prodeji, abychom z výtěžku podpořili charitativní projekt. […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 10. do 24. 11. 2019 – Bartík 34/19

Další číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti od si prohlédněte zde: Bartik34_191110 V neděli 10. 11. 2019  je na faře kafe po mši, která začíná v 7:00, příští neděli kafe po mši, která začíná v 8:30. V pondělí 11. 11. je památka sv. Martina. V úterý 12. 11. je památka sv. Josafata. Po […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 27. 10. do 10. 11. 2019 – Bartík 33/19

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti od 27. 10. do 10. 11. 2019, si prohlédněte zde: 2019_10c Každou neděli je v 18:00 v kapli na faře ve Františkánské půlhodinová adorace a nešpory. V pondělí 28. 10. je svátek sv. Šimona a Judy. Polední mše sv. nebude, ranní ano. V rámci oslav výročí […]

Continue reading


 Výlet do Mariánské Týnice

V sobotu 26. října 2019 jsme s lidmi, kteří se v naší farnosti připravují na křest, vyrazili na výlet. Jeli jsme vlakem, pak autobusem a vystoupili jsme v Kralovicích. Když jsme dorazili ke krásnému renesančnímu kostelu, ujal se nás místní kněz P. Milan Geiger. Provedl nás kostelem, ukázal hrobku rodiny Gryspeků a dovolil nám sloužit […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti ve 2. polovině října 2019 – Bartík 32/19

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na druhou polovinu října 2019, si prohlédněte zde: 2019_10b Každou neděli je v 18:00 v kapli na faře ve Františkánské půlhodinová adorace a nešpory. V úterý 15. 10. je památka sv. Terezie od Ježíše. Z důvodu účasti všech kněží na kněžském dnu nebude mše […]

Continue reading