KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / Myšlenky nad Písmem v týdnu od 24. do 29. března 2020

neděle 29. 3. 2020 – 5. neděle postní  Jan 11,1-45: Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když […]

Continue reading


 KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / Myšlenky nad Písmem v týdnu od 17. do 22. března 2020

neděle 22. 3. 2020 – 4. neděle postní Jan 9,1-41: Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 1. do 15. března 2020 – Bartík 5/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE. Po celou postní dobu bude v pátek a v neděli v 15:00 křížová cesta v kostele NPM. Páteční adorace nebude. V sobotu 7. 3. bude výjezdní křížová cesta do Rokycan, kde jsou zastavení v krajině. Dopravte se prosím svými auty, sraz bude v 16:00 […]

Continue reading


 Naše adoptivní děti z Indie

V listopadu 2019 jsme na faře vyráběli keramický betlém. Každý, kdo přišel, uplácal z hlíny svou figurku. Betlém byl po vypálení a oglazování vystaven o Vánocích v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 19. ledna 2020 pak byly jednotlivé figurky nabídnuty návštěvníkům nedělních bohoslužeb k rozebrání za dobrovolný příspěvek. Zájem byl obrovský, a tak se vybralo neočekávaných […]

Continue reading


 Výlet s dětmi do Nevřeně

Fotky z výletu si prohlédněte ZDE. Akce se konala pod krásným datem 22. 2. 2020 a v krásném počasí. Po ranní mši, které se někteří dětští aktivisté účastnili, jsme vyrazili na tajuplnou prohlídku půdy kostela Nanebevzetí P. Marie  zaobdivovat ručně tesaný krov. Vystoupali jsme i na renesanční věž, otevřeli si okna a kochali se výhledem. […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 16. 2. do 1. 3. 2020 – Bartík 4/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE.  V neděli 16. 2. bude kafe po mši, která začíná v 8:30. V 18:00 bude půlhodinová adorace a nešpory v kapli na faře. V úterý 18. 2. nebudou obláti výjimečně ve svém pravidelném čase zpovídat. V 18:00 bude na faře 2. příprava na […]

Continue reading


 Zakládáme dětský pěvecký sbor Špačci sv. Bartoloměje

Zakládáme nový dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje. Začínáme 10. března 2020. Pod vedením zpěvačky Blanky Noskové se bude zkoušet vždy v úterý od 15 hod. (starší) a 16hod. (mladší). Budeme se scházet na faře ve Františkánské ul. Věková hranice je neomezena: od věku, kdy zvládneš zazpívat první písničku až do kdy se cítíš být dítětem. Zájemci, hlaste se na […]

Continue reading