Přijďte vyrobit keramický betlém

V neděli 24. 11. 2019 budeme od 15:00 na faře ve Františkánské vyrábět pod vedením keramičky Naděždy Potůčkové keramický betlém. Každý, kdo přijde, uplácá z hlíny jednu figurku. Ty pak budu usušeny, vypáleny a o Vánocích vystaveny v kostele Nanebevzetí P. Marie. Po Vánocích je pak nabídneme k prodeji, abychom z výtěžku podpořili charitativní projekt. […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 10. do 24. 11. 2019 – Bartík 34/19

Další číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti od si prohlédněte zde: Bartik34_191110 V neděli 10. 11. 2019  je na faře kafe po mši, která začíná v 7:00, příští neděli kafe po mši, která začíná v 8:30. V pondělí 11. 11. je památka sv. Martina. V úterý 12. 11. je památka sv. Josafata. Po […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 27. 10. do 10. 11. 2019 – Bartík 33/19

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti od 27. 10. do 10. 11. 2019, si prohlédněte zde: 2019_10c Každou neděli je v 18:00 v kapli na faře ve Františkánské půlhodinová adorace a nešpory. V pondělí 28. 10. je svátek sv. Šimona a Judy. Polední mše sv. nebude, ranní ano. V rámci oslav výročí […]

Continue reading


 Výlet do Mariánské Týnice

V sobotu 26. října 2019 jsme s lidmi, kteří se v naší farnosti připravují na křest, vyrazili na výlet. Jeli jsme vlakem, pak autobusem a vystoupili jsme v Kralovicích. Když jsme dorazili ke krásnému renesančnímu kostelu, ujal se nás místní kněz P. Milan Geiger. Provedl nás kostelem, ukázal hrobku rodiny Gryspeků a dovolil nám sloužit […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti ve 2. polovině října 2019 – Bartík 32/19

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na druhou polovinu října 2019, si prohlédněte zde: 2019_10b Každou neděli je v 18:00 v kapli na faře ve Františkánské půlhodinová adorace a nešpory. V úterý 15. 10. je památka sv. Terezie od Ježíše. Z důvodu účasti všech kněží na kněžském dnu nebude mše […]

Continue reading


 Oprava katedrály

Jak to vypadá v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje v říjnu 2019? Nástropní malby v severní lodi jsou už kompletně zrestaurovány, lešení se začne rozebírat. Restaurátoři začali opravovat figurální výmalbu na vítězném oblouku. Oltáře jsou zatím v restaurátorských dílnách, varhany jsou také odvezené. Stavební firma dokončila uložení kabelů na elektrické vedení do podlahy a dává zas […]

Continue reading


 Exercicie všedního dne – texty k rozjímání

Exercicie  všedního dne probíhají zářijové a říjnové čtvrtky, kdy se vždy v 18:00 sejdeme na faře ve Františkánské. (Pozor! 17. 10. exercicie nejsou, sejdeme se k závěrečnému setkání až 24. 10!) Začíná se povídáním v malých skupinkách, kde si říkáme, co nás zaujalo v modlitbě nad Písmem uplynulý týden. Následuje pomluva na dané téma a po […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti v 1. polovině října 2019 – Bartík 31/19

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na začátek října 2019, si prohlédněte zde: 2019_10a Setkání u kafe po nedělní mši ve farním sálu budou takto: 2. neděli v měsíci bude kafe po mš sv. v 7:00, 3. neděli v měsíci bude kafe po mši v 8:30, 4. neděli v měsíci bude kafe […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti ve 2. polovině září 2019 – Bartík 30/2019

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na druhou polovinu září 2019, si prohlédněte zde: 2019_09b V neděli 15. 9. nebude v kapli na faře adorace a modlitba nešpor. Další neděle už půlhodinová adorace a nešpory v 18:00 budou. Pokud přijdete, zvoňte u vchodu na faru na zvonek „kaple“ Od […]

Continue reading