Noc kostelů 2020 v katedrále sv. Bartoloměje ani v kostel Nanebevzetí P. Marie nebude

O letošní Noci kostelů zůstává naše katedrála  náměstí zavřená, a to hlavně z důvodu probíhajících restaurátorských a stavebních prací. Na hotové dílo si budeme muset ještě chvíli počkat, ale nabízíme alespoň tento panoramatický snímek současného stavu interiéru. Je na něm vidět již část dokončených maleb na klenbách, složité lešení v presbytáři a v severní lodi, kde pracují restaurátoři a přesouvání části lešení od varhan k oltáři sv. Václava, kde práce právě začínají. 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. jsme  tento rok kvůli koronavirové epidemii nestihli připravit program, letos si tedy organizátoři odpočinou, aby příští rok byla Noc kostelů o to lepší.