OBNOVENÉ MŠE SVATÉ v kostele Nanebevzetí P. Marie

V kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. v Plzni budou mše sv. od pondělí 11. 5. 2020 v těchto termínech:

  • pondělí – pátek: 8:00 / 12:00
  • středa: 19:00 (studentská)
  • sobota: 8:00
  • neděle: 7:00 / 8:30 / 10:30 /20:00 (studentská)

Ke zpovědi bude v kostele k dispozici kněz zpravidla půl hodiny přede mší sv. (vyjma polední mše).  Od úterý do soboty zpovídá od 17:00 do 17:30 v kostele NPM P. Pavel Petrašovský. V pátek zpovídá  od 15:00, dokud je potřeba P. Ludolf Kazda.

I nadále trvá dispens plzeňského biskupa od účasti na nedělní mši sv., kterou je možno nahradit domácí bohoslužbou nebo sledováním mše sv. ve sdělovacích prostředcích, obzvláště senioři by měli zvážit, jestli nejsou na mši sv. v kostele vystaveni příliš riziku nákazy.

Z rozhodnutí biskupa každá bohoslužba v kterýkoliv den v týdnu je s nedělní platností.

Na základě usnesení vlády se od 11. 5. může bohoslužby účastnit maximálně 100 lidí.

Od pondělí 11. 5. už nebude třeba se na mše sv. telefonicky hlásit. Pokud by se však stalo, že by počet účastníků dosáhl počtu 100,, nebudeme už bohužel moci další lidi do kostela pustit.

Účastníci mše sv. ať prosím dbají těchto mimořádných opatření:

  • Na mši sv. je nutné mít přikrytá ústa a nos.
  • Přede mší sv. všichni účastníci musí použít připravenou desinfekci na ruce.
  • V kostele je nutné udržovat mezi sebou vzdálenost alespoň 2 m, proto jsou místa v lavicích, kde je možné se posadit, výrazně označena.
  • Při mši sv. je velmi doporučeno přijímat Eucharistii na ruku, pokud by někdo chtěl přesto přijímat do úst, podá mu kněz až po těch, kteří přijímali na ruku.