Květná neděle

Dnes, na počátku Svatého týdne, slavíme vjezd Ježíšův do Jeruzaléma. Přijíždí na oslátku a to zcela dobrovolně, přichází jako král. Lidé, kteří v něm vidí Krále, toho, který má naplnit všechny jejich představy a přání, jej vítají s ratolestmi v rukou, na zem, kudy projíždí průvod, kladou své pláště. Farizeům se to nelíbí. Ježíš však volí tento způsob, protože chce ukázat, že ke kalvarské oběti přichází zcela dobrovolně. V tento den nadšení lidé volají „Hosana“, za několik dní budou volat „Ukřižuj, ukřižuj ho“.  Tak se často mění mínění davu. Doprovázíme Ježíše na této cestě. Světíme ratolesti, a tak si připomínáme jeho slavný vjezd do Jeruzaléma.  Konáme průvod k oltáři, a tak si připomínáme, že jeho cesta končí na Kalvárii. Každý den si připomeneme některé z událostí, které se kolem ukřižování odehrály. S vděčností prožijme s vděčností Zelený čtvrtek, den, kdy Kristus ustanovil Eucharistii a svátostné kněžství. Buďme za tyto dary vděčni. Eucharistie nás sytí k věčnému životu. Bez kněžství by nebylo Eucharistie, bez Eucharistie by nebylo služebné kněžství. Proto poděkujeme při mši svaté, při níž biskup světí oleje, kněží obnovují své závazky, za tyto dary, které nám Ježíš daroval. Na Velký pátek v tichu staneme pod křížem a Bílá sobota je den, kdy Tvůrce spí v hrobě a my očekáváme jeho vzkříšení.