Keramický betlém

V listopadu 2019 jsme na faře vyráběli keramický betlém. Každý, kdo přišel, uplácal z hlíny svou figurku, a tak vznikl Ježíšek, Panna Maria, sv. Josef, andělé, tři králové, pastýři, selský lid, ovečky, volek a pes. Betlém byl po vypálení a oglazování vystaven o Vánocích v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 19. ledna 2020 pak byly jednotlivé figurky nabídnuty návštěvníkům nedělních bohoslužeb k rozebrání za dobrovolný příspěvek. Zájem byl obrovský, a tak se vybralo neočekávaných 11.700,- Kč, z nichž zaplatíme v rámci charitního projektu Adopce na dálku dvěma indickým dětem rok studia.