Keramický betlém distančně

Pojďme do druhého ročníku keramického betlému v kostele NPM ve Františkánské! Letos to musíme zvládnout bez společného tvoření. Po mši sv. o 1. neděli adventní 29. 11. 2020 si vezměte kus hrnčířské hlíny s návodem,  jak s ní zacházet. Doma vyrobte figurku do keramického betlému. Přineste ji v neděli 6. 12. o 2. neděli adventní do kostela. Figurky necháme vypálit, budou během Vánoc vystavené v kostele. Po Vánocích budou figurky nabídnuty k prodeji, z výtěžku  přispějeme na další rok studia dítěti v Indii   v rámci Adopce na dálku.