Informace o dění ve farnosti ve 2. polovině září 2019 – Bartík 30/2019

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na druhou polovinu září 2019, si prohlédněte zde: 2019_09b

 • V neděli 15. 9. nebude v kapli na faře adorace a modlitba nešpor. Další neděle už půlhodinová adorace a nešpory v 18:00 budou. Pokud přijdete, zvoňte u vchodu na faru na zvonek „kaple“
 • Od 15. 9. do 23. 9. bude v rámci Dnů paměti možnost v kostele přispět do pokladničky na nemocné Alzheimerovou chorobou
 • V pondělí 16. 9. je památka sv. Ludmily.
 • Každé úterý bude faře v 17:30 příprava na křest a biřmování.
 • Až do poloviny října bude na faře v 18:00 druhé setkání exercicií všedního dne: promluva a uvedení do rozjímání na každý den následujícího týdne. Pokud chcete, můžete přijít už v 17:30 na nešpory.
 • V sobotu 21. 9. je svátek sv. Matouše.
 • V neděli 22. 9. bude při mši sv. v 10:30 pokřtěna Doubravka Lišková. Po této mši sv. bude setkání u kafe na faře.
 • V neděli 22. 9. bude v 15:00 mše sv. ze slavnosti výročí posvěcení v Kyjovské kapli u Radčic. Pokud chcete jet na kole, sraz cyklistů bude ve 14:00 před vchodem do katedrály.
 • V pondělí 23. 9. je památka sv. Pia z Pietrelciny.
 • V úterý 24 9. bude v 18:00 v kostele NPM mše sv. za respektování lidského života.
 • Ve čtvrtek 26. 9. bude v 16:00 mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho v Meditační zahradě.
 • V pátek 27. 9. je památka sv. Vincence z Pauly.
 • V sobotu 28. 9. je slavnost sv. Václava. Mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie budou v 8:00 a v 18:00. Mše sv. v kapli sv. Václava na ústředním hřbitově letos nebude z toho důvodu, že správa Ústředního hřbitova požaduje za mši sv. nájemní poplatek.
 • V sobotu 28. 9. bude v 19:15 na faře ve Františkánské povídání o Ugandě. Marek Novotný představí svou africkou cestu a promítne fotky.
 • neděli 29. 9. a 20. 10. budou po dopoledních mších volby do pastorační rady farnosti.  29. 9. se budou navrhovat kandidáti k volbě, 20. 10. pak samotná volba proběhne. Prosím, už teď diskutujte mezi sebou, kdo by byl vhodným kandidátem, aby pomáhal hledat, kudy se má farnost ubírat a o co se máme jako společenství snažit.
 • V neděli 29. 9. bude sbírka při mších sv. věnována na charitu.
 • Pozvánka od františkánů: v pondělí 23. 9. bude v 19:00 v lochotínském pavilonku přednáška prof. Pavla Hoška Význam příběhu v židovských dějinách.