Informace o dění ve farnosti ve 2. polovině října 2019 – Bartík 32/19

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na druhou polovinu října 2019, si prohlédněte zde: 2019_10b

 • Každou neděli je v 18:00 v kapli na faře ve Františkánské půlhodinová adorace a nešpory.
 • V úterý 15. 10. je památka sv. Terezie od Ježíše. Z důvodu účasti všech kněží na kněžském dnu nebude mše sv. ve 12:00.
 • Ve středu 16. 10. bude od 9:30 do 16:00 v aule ZČU v Jungmannově ul. konference Národní identita ve sjednocené Evropě (vystoupí např. Tomáš Holub, Stanislav Balík, Tomáš Machula, Tomáš Halík)
 • Ve středu 16. 10. bude na faře v 18:00 ekonomická rada farnosti.
 • Ve čtvrtek 17.10. je památka sv. Ignáce Antiochijského. V 8:45 bude úklid kostela. V 16:30 bude mše sv. pro terciáře františkánů, po ní bude na faře vzpomínkový večer na P. Michaela Pometla OFM. Exercicie všedního dne z tohoto důvodu nebudou
 • V pátek 18. 10. je svátek sv. Lukáše. Od 18:00 do 19:00 bude v kostele NPM misijní most modlitby – adorace za misie.
 • V neděli 20. 10. budou volby do pastorační rady farnosti. Sbírka při mši sv. bude věnována na misie. Po mši sv. v 8:30 bude setkání u kávy na faře.
 • V úterý 22. 10. je památka sv. Jana Pavla II.
 • Ve čtvrtek 24. 10. bude v 18:00 na faře ve Františkánské závěrečné setkání exercicií všedního dne. Už v 17:30 je možné přijít na nešpory do kaple na faře.
 • V pondělí 28. 10. je svátek sv. Šimona a Judy. Od 10:00 do 15:00 bude kostel NPM  ve Františkánské zpřístupněn veřejnosti, v 10:00 a 14:00 budou nabídnuty komentované prohlídky kostela. Mše sv. ve 12:00 nebude.
 • V úterý 29. 10. bude v 18:00  v kostele NPM mše sv. za respektování života.
 • Ve středu 30. 10. bude v 17:00 v kostele NPM varhanní koncert v rámci Letnic umělců v podání prof. Chaloupkové.
 • V pátek 1. 11. je slavnost Všech svatých. Mše sv. budou v 8:00 (slouží biskup Tomáš), 12:00, 16:30, zpovídat se bude v čase: 7:00 – 11:00, 15:00 – 16:30, adorace bude od 15:00 do 16:30.
 • V sobotu 2. 11. je vzpomínka na všechny věrné zemřelé – dušičky. Po ranní mši sv. bude modlitba akathistu za zemřelé. V 18:00 bude v kostele NPM  svíce za zemřelé s biskupem Tomášem.  (Mše sv. v kapli sv. Václava na ústředním hřbitově nebude, protože nájem za kapli činí 4300,- Kč.)