Informace o dění ve farnosti v druhé polovině srpna 2019

  • Na faře se bude malovat kaple a kancelář Hanky Sladké. Prosím, můžete někdo přijít pomoci ve středu 21. 8. v 18:00 s přenášením nábytku a ve čtvrtek 22. 8. v 16:00 s úklidem? Děkujeme.
  • V sobotu 24. 8. je svátek sv. Bartoloměje. Protože je patronem naší farnosti, bude po ranní mši sv. setkání u kafe na faře. V 10:00 pak bude sloužit v kostele NPM biskup Tomáš mši sv. pro ministranty.
  • V neděli 1. 9. bude mši sv. v 8:30 v kostele Nanebevzetí P. Marie sloužit biskup Tomáš.
  • V sobotu 14. 9. bude diecézní pouť v Teplé. Chcete-li jet autobusem s naší farností, hlaste se v kanceláři fary u Hanky Sladké. Příspěvek na autobus je 150,- Kč.