Informace o dění ve farnosti v 1. polovině října 2019 – Bartík 31/19

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na začátek října 2019, si prohlédněte zde: 2019_10a

 • Setkání u kafe po nedělní mši ve farním sálu budou takto: 2. neděli v měsíci bude kafe po mš sv. v 7:00, 3. neděli v měsíci bude kafe po mši v 8:30, 4. neděli v měsíci bude kafe po mši v 10:30. Přijďte a můžete-li, přineste buchty.
 • Každou neděli v 18:00 bude v kapli na faře půlhodinová adorace a modlitba nešpor. Zvoňte na zvonek „kaple“.
 • V úterý 1. 10. je památka sv. Terezie z Lisieux. Při ranní mši sv. v 8:00 se budou žehnat růže.
 • V úterý 1. 10. bude v 16:30 mše sv. pro děti a rodiče v kapli na faře.
 • Příprava na křest se výjimečně přesouvá z úterý 1. 10. na středu 2. 10. Čas zůstává stejný, 17:30.
 • Ve středu 2. 10. je památka sv. andělů strážných. V 19:00 začíná první studentská mše sv. v tomto akademickém roce.
 • Ve čtvrtek 3. 10., 10. 10. a 24. 10. bude na faře v 18:00 páté setkání exercicií všedního dne: promluva a uvedení do rozjímání na každý den následujícího týdne. Pokud chcete, můžete přijít už v 17:30 na nešpory.
 • Pátek 4. 10. je prvním pátkem v měsíci. Zpovídat se bude od 7:00 do 11:00 a od 15:00 dokud bude potřeba. Adorace bude od 9:00 do 11:00, a od 15:00 během zpovídání, pak od 17:00 do 18:00
 • V pátek 4. 10. je památka sv. Františka z Assisi. Mše sv. budou v kostele NPM v 8:00, ve 12:00 a v 18:00. Mše sv. v 16:30 nebude.
 • Po mši sv. na první sobotu v měsíci bude vždy následovat hodinová beseda se zajímavou osobností. 5. 10. bude tedy od 9:00 na faře povídání s P. Jiřím Barhoněm o pastoraci nemocných.
 • V neděli 6. 10. nebude večerní adorace nešpory.
 • V pondělí 7. 10. je památka P. Marie Růžencové.
 • Ve čtvrtek 10. 10. bude v 16:00 mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho v Meditační zahradě.
 • V sobotu 12. 10. bude setkání sborů plzeňské diecéze. Ranní mše sv. bude o hodinu později,v 9:00 (i pro sboristy), v 17:00 bude v kostele NPM společné vystoupení všech sborů 
 • V úterý 15. 10. je památka sv. Terezie od Ježíše. Polední mše sv. z důvodu účasti všech plzeňských kněží na kněžském dni nebude.
 • Ve čtvrtek 17.10. chystají františkánští terciáři od 17:30 na faře vzpomínkový večer na P. Michaela Pometla. Z tohoto důvodu se přesunou i závěrečné exercicie všedního dne na 24.10.