Informace o dění ve farnosti od 8. do 22. 12. 2019 – Bartík 36/19

Další číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte zde: 2019_12a

 • Každou adventní neděli začínají v 6:45 v kostele NPM rorátní zpěvy doprovázené orchestrem, pokračují při mši sv. v 7:00. V 15:00 pak je adventní varhanní půlhodinka.
 • Vpondělí 9. 12. je slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V 18:00 bude v kostele NPM koncert studentů plzeňské konzervatoře.
 • Každé adventní úterý je v  6:00 mše sv. za svitu svíčekse zpěvem staročeských rorátů, po ní snídaně na faře. Úterní mše sv. v 8:00 po celý advent nebude.
 • V pátek 13. 12. je památka sv. Lucie. Nebude odpolední adorace, ale P. Ludolf Kazda zpovídat bude. Od 18:30 do 21:30 bude evangelizační akce oblátské mládeže Light for You (Light4You), při níž budou zváni kolemjdoucí, aby si přišli do kostele zapálit svíčku a ztišit se. V kostele bude adorace a budou se zpívat chvály.
 • V sobotu 14. 12. je památka sv. Jana od Kříže. Prosíme, přijďte v 9:00 do kostela NPM na brigádu. Potřebujeme postavit pódium pod betlém, přenést sochy betlému, zasadit a ozdobit stromy.
 • Neděle 15. 12. je 3. nedělí adventní, Gaudete, s růžovou liturgickou barvou. Bude kafe po mši, která začíná v 8:30. Při mši sv. v 10:30 budou kandidáti křtu přijati mezi katechumeny.
 • V úterý 17. 12. a 24. 12. slouží mši sv. s rorátními zpěvy v 6:00 biskup Tomáš Holub.
 • Ve středu 18. 12. bude v 17:00 na faře ekonomická rada farnosti.
 • Ve čtvrtek 19. 12. bude po ranní mši sv. úklid kostela NPM.
 • V pátek 20. 12. a v sobotu 21. 12. bude v kostele NPM možnost zpovědi v těchto časech: 9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00.
 • Neděle 22. 12. je 4. nedělí adventní. Mši sv. v 7:00 slouží biskup Tomáš Holub. Při mši sv. v 10:30, kterou také slouží biskup Tomáš Holub, předají skauti betlémské světlo. Po ní bude farní kafe na faře.
 • Prosím, mohli byste mezi svátky hlídat hodinu kostel, když bude otevřen k prohlídce betlému? Pokud ano, zapište se prosím do tabulky na oltáři sv. Jana vpravo.
 • Na Štědrý večer bude od 18 do 20 hod. na faře štědrovečerní večeře pro osamělé farníky. Pokud jste osamělí farníci a chcete přijít, zapisujte se do tabulky na stolečku vzadu u novin.