Informace o dění ve farnosti od 7. do 13. 9. 2020 / Bartík 8/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE

 • Od září začnou v kostele NPM opět polední mše sv. a obvyklá společenství farnosti. Také začnou obvyklé zpovědní služby. Od září ale už nebude úterní zpovědní služba oblátů z Plas.
 • neděli 6. 9 i 13. 9. budou v 18:00 půlhodinová adorace a nešpory v kapli na faře.
 • pondělí 7. 9. začíná tradiční varhanní festival koncertem v 19:00 v kostele NPM. 
 • V úterý 8. 9. je svátek Narození Panny Marie. V 15:00 začíná na faře náboženství pro předškoláky a prvňáky, v 16:00 pro statní třídy a v 16:00 příprava na první sv. přijímání. Také se poprvé po prázdninách na faře sejde od 14:00 dětský pěvecký sbor Špačci sv. Bartoloměje, který přijímá nové členy.
 • úterý 8. 9. bude obnovena příprava na křest dospělých, které se mohou ale účastnit všichni, i už pokřtění. V 17:30 se sejdeme nad tématem Boží vtělení. Ve stejný čas budeme 15. 9. mluvit o tématu mariánské úcty.
 • Ve středu 9. 9. bude od 17:00 na faře setkání pastorační rady farnosti. Bude se jednat např. o přesunutí některých poledních mší ve všední dny na večer nebo o vzniku nových společenství. Pokud se chcete k tomu (nebo k čemukoliv jinému) vyjádřit, sdělte to prosím někomu ze členů pastorační rady.
 • Ve čtvrtek 10. 9. i 17. 9. bude na faře od 18:00 na faře modlitební společenství. Začínáme v kapli.
 • sobotu 12. 9. bude diecézní pouť do Teplé. Stále je možné se ve farní kanceláři hlásit do autobusu, který pojede v 7:45 od radnice, zatím je volných cca 20 míst. Do košíku připraveného u dveří kostela je možno vhazovat prosby, které budou přineseny v obětním průvodu v kostele v Teplé a které budou předány bratřím premonstrátům, aby se za tyto úmysly modlili.
 • V pondělí 14. 9. bude v 19:00 v kostele NPM koncert.
 • V úterý 15. 9. je památka P. Marie Bolestné.
 • Ve středu 16. 9. je památka sv. Ludmily. V 17:00 se sejde na faře ekonomická rada farnosti. 
 • sobotu 12. 9. bude výlet farnosti pro děti. Děti jsou zvány na ranní mši sv. v 8:00 v kostele Nanebevzetí P. Marie. Po ní vyrazíme vlakem do Starého Plzence, kde nás čeká výlet po okolí. S sebou si vezměte svačinu, buřty na opékání. Návrat bude večer.