Informace o dění ve farnosti od 5. do 19. ledna 2020 – Bartík 1/20

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE

 • V týdnu od 5. do 11. 1. 2020 je ekumenický týden modliteb za jednotu křesťanů, k němuž se přidala i naše farnost:
 • V neděli 5. 1. bude v 17:00  ekumenická modlitba u Křesťanského společenství v kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích – káže Pavel Hradský (ECM)
 • V pondělí 6. 1.  bude v 18:00 ekumenická modlitba u luteránů v kostele u Ježíška – káže Pavel Kuchyňka (ECM)
 • V úterý 7. 1.  bude v 18:00 ekumenická modlitba u  metodistů na Lochotíně (Bolevecká náves 2016/2) – káže P. Pavel Petrašovský (ŘKC)
 • Ve středu 8. 1. bude v 18:00 ekumenická modlitba u metodistů (kostel Maranatha – Husova 14) – káže Karel Řežábek (KS)
 • Ve čtvrtek 9. 1.  bude v 18:00 ekumenická modlitba u Církve bratrské (Doudlevecká 31) – káže Jan Staněk (Křesť. sbory)
 • V pátek 10. 1. bude v 18:00  ekumenická modlitba u adventistů (Malesická 10) – káže Tomáš Živný (ECAV)
 • V sobotu 11. 1. bude v 18:00  ekumenická modlitba u nás ve farním sále (františkánská 11) – káže Daniel Kuc (BJB)

 

 • V neděli 5. 1. bude v 15:30 poutní mše sv. v kostele U Ježíška, slouží ji Mons. Emil Soukup. Večerní adorace a nešpory v kapli na faře nebudou
 • V pondělí 6. 1. je slavnost Zjevení Páně. Mše sv. budou v 8:00, 12:00, 18:00, bude se při nich žehnat voda, křída, kadidlo a zlaté předměty (přineste si je k požehnání). V 16:00 bude zahájení Tříkrálové sbírky v mázhausu radnice, cca v 16:40 bude požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky v kostele NPM
 • V úterý 7. 1. bude v 16:30  mše sv. pro děti v kapli na faře.
 • Ve středu 8. 1. bude v 9:00 na faře společenství nad texty nedělní liturgie. V 17:00 bude na faře pastorační rada farnosti.
 • Ve čtvrtek 9. 1. nebude večerní modlitební společenství z důvodu ekumenických modliteb.
 • V neděli 12. 1. je svátek Křtu Páně. Tímto dnem končí vánoční doba. V 18:00 bude půlhodinová adorace a modlitba nešpor v kapli na faře.
 • Ve středu 15. 1. bude v 9:00 na faře společenství nad texty nedělní liturgie.
 • Ve čtvrtek 16. 1. bude v 8:45 úklid kostela NPM. V 18:00 pak bude na faře farní modlitební společenství.
 • V pátek 17. 1. je památka sv. Antonína Velikého.
 • V sobotu 18. 1. je památka P. Marie Matky jednoty křesťanů.
 • Neděle 19. 1. je  2. nedělí v mezidobí. Po mších sv. budou nabídnuty figurky keramického betlému za dobrovolný příspěvek na Adopci na dálku (potřebujeme utržit 4900,- Kč, abychom zaplatili rok studia dítěti v Indii) V 18:00 pak budou v kapli na faře adorace a nešpory.
 • Charita shání vedoucí skupinek a koledníky na Tříkrálovou sbírku. Dejte o sobě vědět mailem na farnost.plzenkatedrala@bip.cz
 • Vybíráme na koberec do kostela NPM. Přispějte prosím do kasičky na stolku uprostřed kostela.
 • V sobotu 25. 1. v 9:00 budeme bourat betlém a sklízet vánoční výzdobu kostela NPM. Prosím, přijďte pomoci. Můžete-li, vezměte s sebou rozbrušovačku, bude potřeba obrousit spoje na železné konstrukci pódia pod betlémem.