Informace o dění ve farnosti od 3. do 17. 1. 2021 / Bartík 13/2021

 • Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete mj. přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE. 
 • Bohoslužeb se může účastnit max. 20 lidí. Hlaste se prosím předem na všechny mše sv. kromě poledních a v 17:00.  Volejte prosím od 14 do 16 hod. Pokud by byla kapacita neděních mší sv. vyčerpána, budou přidány další bohoslužby odpoledne. Sledujte webové stránky farnosti.
 • Ruší se také všechna pravidelná setkání na faře kromě nedělní adorace a nešpor v 18:00 a každodenního růžence za ukončení pandemie ve 20:00.
 • Z pravidelných zpovědních služeb zůstává po celou dobu 5. stupně PSA jen ty ve středu a v pátek.
 • Ve středu 6. 1. je slavnost Zjevení Páně. Mše sv. budou v 8:00 a 17:00 (je třeba se na ně přihlásit). Bude se při nich žehnat voda, křída, sůl, kadidlo a zlato. Polední mše sv. nebude.
 • Od čtvrtka 7. 1. bude po celou dobu 5. stupně PSA online setkání nad Biblí, vždy ve čtvrtek v 18:00. Připojíte se kliknutím na odkaz na webových stránkách farnosti.
 • V neděli 10. 1. je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.
 • Od 10. 1. do 17. 1. bude týden modliteb za jednotu křesťanů. Předtočené ekumenické bohoslužby plzeňských farností a sborů budou letos zveřejňovány každý den v 18:00 na Youtube, odkaz je na webových stránkách farnosti.
 • Ve středu 13. 1. bude v 18:00 online pastorační rada farnosti. Sdělte prosím členům rady svoje připomínky k fungování farnosti, které mají zaznít.
 • V sobotu 16. 1. budeme od 9:00 v kostele NPM bourat betlém a likvidovat vánoční výzdobu. Mohlo by prosím pár chlapů přijít pomoci?
 • V neděli 17. 1. bude možné si za dobrovolný příspěvek na Adopci na dálku po bohoslužbách odnést figurku z keramického betlému, který vyráběli farníci a vystaven v kostele.