Informace o dění ve farnosti od 24. 5. do 7. 6. 2020

  • Od pondělí do středy bude Pavel Petrašovský na dovolené, z tohoto důvodu nebude večerní zpovídání. (Jinak se zpovídá do konce května od úterý do soboty 17:00 – 17:30)
  • Zemřel varhaník Petr Kosina, který hrál i v našem kostele. Zádušní mše sv. bude za něj sloužena v pátek 29. 5. v 8:00.
  • V sobotu 5. bude kromě ranní mše sv. i svatodušní vigilie ve 20:00, při které budou pokřtěni katechumeni, kteří měli přijmout křest už o Velikonocích.
  • O slavnosti Seslání Ducha sv. v neděli 31. 5. bude při mši sv. v 10:30 udělovat biskup Tomáš Holub biřmování.
  • Od června začne už normální program farnosti, včetně obvyklých společenství na faře za dodržování bezpečnostních opatření (roušky, desinfekce rukou, dvoumetrová vzdálenost) Ve středu v 9:00 bude setkání nad texty nedělní liturgie, ve čtvrtek v 18:00 modlitební společenství, v neděli v 18:00 adorace a nešpory v kapli na faře. Obnovuje se i výuka náboženství.
  • Ve středu 3. 6. bude v 17:00 na faře setkání pastorační rady, ve středu 10. 6. v 17:00 setkání ekonomické rady farnosti.
  • Ve čtvrtek 4. 6. je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného Kněze.
  • Pátek 5. 6. je prvním pátkem v měsíci. V kostele NPM se zpovídá se od 7:00 do 12:00 a od 15:00 do 16:30. V 16:30 bude mše sv.
  • V sobotu 6. 6. je v kostele slavnost posvěcení kostela Nanebevzetí P. Marie v Plzni. 
  • V neděli 7. 6. je slavnost Nejsv. Trojice.