Informace o dění ve farnosti od 7. do 21. 6. 2020 / Bartík 6/2020

 • Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE
 • Od června začne už normální program farnosti, včetně obvyklých společenství na faře za dodržování bezpečnostních opatření (roušky, desinfekce rukou, dvoumetrová vzdálenost) Ve středu v 9:00 bude setkání nad texty nedělní liturgie, ve čtvrtek v 18:00 modlitební společenství, v neděli v 18:00 adorace a nešpory v kapli na faře. Obnovuje se i výuka náboženství.
 • úterý 9. 6. nebude z důvodu kněžské pouti polední mše sv. Místo toho však bude v 16:30 v kostele NPM mše sv. pro děti.
 • V úterý od 17:30 je příprava na křest dospělých. Na katecheze mohou však chodit i už pokřtění, které zaujme dané téma. Pomůže to i katechumenům, aby navázali vztahy s farností. V úterý 9. 6. bude téma: jeden Bůh v Trojici, 16. 6 bude úvod do Bible.
 • Ve středu 10. 6. se v 17:00 sejde na faře ekonomická rada farnosti.
 • Ve čtvrtek 11. 6. je Boží Tělo – slavnost Těla a Krve Páně. Letos nebude jedna mše sv. pro všechny plzeňské farnosti, každá bude mít mši sv. svou. V kostele NPM bude mši sv. v 18:00 sloužit biskup Tomáš. Po ní bude eucharistický průvod kolem čtyř oltářů v křížové chodbě kláštera. Ranní ani polední mše sv. ten den nebudou.
 • pátek 12. 6. bude v 16:00 v kostele NPM zádušní mše sv. za + varhaníka  Petra Kosinu.
 • neděli 14. 6. můžete do kostela vzít postní kasičky a přinést je při mši sv. v obětním průvodu k oltáři. Jejich výtěžek bude věnován plzeňské poradně pro ženy v tísni.
 • V pátek 19. 6. je slavnost Nejsv. Srdce Páně. Kromě ranní a polední mše sv. bude v kostele NPM i mše sv. v 18:00.
 • V sobotu 20. 6. je památka Neposkvrněného Srdce P. Marie.
 • Od 24. 7. do 26. 7. bude pěší pouť farnosti z Plzně na Svatou Horu. Přespávat budeme na farách v Rokycanech a v Zaječově. Dovoz batohů bude zajištěn. Hlaste se do 21. 6. zapsáním do tabulky u vchodu kostela.
 • Od 21. 8. do 23. 8. bude farní voda: sjezd Ohře na kánoích z Lokte do Kynšperku. Přespávat budeme ve stanech v kempech. Hlaste se také do 21. 6. zapsáním do tabulky u vchodu kostela