Informace o dění ve farnosti od 24. 11. do 8. 12. 2019 – Bartík 35/19

Další číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte zde: Bartik35_191124

 • V neděli 24. 11. 2019 je slavnost Ježíše Krista Krále.
 • V neděli 24. 11. bude od 15:00 v sálu fary výroba keramického betlému. Každý, kdo přijde, může vyrobit z hlíny figurku, ty budou po vypálení vystaveny v kostele a po Velikonocích prodány, výtěžek bude věnován na charitativní účel. Večerní adorace a nešpory budou.
 • V úterý 26. 11. bude v 18:00 v kostele NPM mše sv. za respektování života.
 • Středa 27. 11. je Červenou středou, den modlitby za pronásledované křesťany. V 18:30 vychází průvod od červeně nasvícené katedrály k červeně nasvícenému kostelu NPM.Pak je možnost se v 19:00 účastnit studentské mše sv.
 • Ve čtvrtek 28. 11.  bude v 17:00 v sálu na faře přednáška Martiny Vintrové a Jiřího Kylara Sexuální zneužívání nejen v církvi. Martina Vintrová má zkušenost se setkáváními s oběťmi i agresory, Jiří Kylar, úspěšný podnikatel, je obětí zneužívání a nyní pomáhá ostatním obětem.
 • Ve čtvrtek 28. 11. nebude večerní modlitební společenství. 
 • V sobotu 30. 11. je svátek sv. Ondřeje.
 • Neděle 1. 12. je 1. nedělí adventní. Do kostela si přineste adventní věnce k požehnání. V 6:45  začínají v kostele NPM rorátní zpěvy doprovázené orchestrem, pokračují při mši sv. v 7:00. V 15:00 bude v kostele NPM bude adventní varhanní půlhodinka.
 • V pondělí 2. 12. bude v 19:00 v kostele NPM koncert rorátních zpěvů.
 • V úterý 3. 12. je památka sv. Františka Xaverského. V 6:00 bude  mše sv. za svitu svíček s rorátními zpěvy, po ní snídaně na faře. Úterní mše sv. v 8:00 po celý advent nebude.
 • Ve středu 4. 12. je památka sv. Barbory. V 16:30 bude poutní mše sv. v kapli sv. Barbory v Muzeu církev. umění (vchod z parkoviště)
 • V pátek 6. 12. je památka sv. Mikuláše. V 16:30 bude v kostele NPM mše sv. pro děti, po ní přijde sv. Mikuláš, který bude rozdávat jablka a ořechy (rodiče ať dárky nepřipravují).
 • V sobotu 7. 12. je památka sv. Ambrože a bude adventní duchovní obnova farnosti: začátek na mši sv. v 8:00 v kostele NPM, pokračujeme na faře do odpoledních hodin, oběd zajištěn donáškou pizzy. Na programu tři promluvy, možnost zpovědi nebo duchovního rozhovoru, mlčení.
 • Neděle 8. 12. je 2. nedělí adventní. V 6:45  začínají v kostele NPM rorátní zpěvy doprovázené orchestrem, pokračují při mši sv. v 7:00. V 15:00 bude v kostele NPM bude  adventní varhanní půlhodinka.

mše sv. se staročeskými rorátními zpěvy v adventu v kostele NPM:

 • úterý v 6:00: mše sv. ve ztemnělém kostele se svíčkami, zpěv rorát bez doprovodu, po mši snídaně na faře, mše sv. v 8:00 nebude
 • neděle v 6:45: začíná orchestrální provedení rorátních zpěvů, samotná mše sv., během níž roráty pokračují, začne v 7:00.