Informace o dění ve farnosti od 21. 6. do 5. 7. 2020 / Bartík 7/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE.

 • V neděli 21. 6. bude kafe po mši, která začíná v 8:30 na faře. V 18:00 bude  v kapli na faře adorace a nešpory.
 • V úterý 23. 6. bude v 17:30 na faře příprava na křest. Tentokrát budeme probírat téma falešné představy o Bohu. Mohou přijít i pokřtění
 • Ve středu 24. 6. bude slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V 9:00 bude na faře  společenství nad texty nedělní liturgie.
 • Ve čtvrtek 25. 6. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V pátek 26. 6. nebude P. Ludolf KIazda od 15:00 zpovídat
 • V neděli 28. 6. při mši sv. v 10:30 přijmou děti první sv. přijímání. Po této mši sv.  bude kafe na faře. V 18:00 bude  v kapli na faře adorace a nešpory.
 • V pondělí 29. 6. bude slavnost sv. Petra a Pavla. Mše sv. v kostele NPM budou jako obvykle, v 8:00 a ve 12:00.
 • V úterý 30. 6. bude v 17:30 na faře příprava na křest. Tentokrát budeme mluvit o osobě Ježíše z Nazaretu. Mohou přijít i pokřtění. V 18:00 bude v kostele NPM mše sv. za respektování života.
 • Celý červenec a srpen nebudou polední mše sv., společenství na faře, výuka náboženství, příprava na křest dospělých, ani pravidelné zpovídání. Zůstává ale nedělní adorace a nešpory v 18:00, nebude-li v ohláškách uvedeno jinak. Příležitost ke zpovědi bude půl hodny přede mší sv. nebo podle individuální domluvy.
 • V pátek 3. 7. bude svátek sv. Tomáše. Je také první pátek v měsíci. V kostele NPM se bude zpovídat od 7:00 do 11:00 a od 15:00, dokud bude zájem. Mše sv. bude jen v 8:00,  ani ve 12:00, ani v 16:30 mše sv. nebudou.
 • V sobotu 4. 7. bude památka sv. Prokopa.
 • V neděli 5. 7. bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mši sv. v 10:30 slouží P. Ludolf Kazda u příležitosti 50. výročí kněžského svěcení. V 18:00 bude  v kapli na faře adorace a nešpory.
 • Výtěžek z postních kasiček činí 8767,- Kč. Bude věnován poradně pro ženy v tísni. Děkujeme všem, kdo se zapojili.
 • Od 24. do 26. 7. bude pěší pouť farnosti z Plzně na Svatou horu. Přespávat budeme na farách v Rokycanech a v Zaječově. Dovoz batohů bude zajištěn. Hlaste se zapsáním do tabulky u vchodu kostela.