Informace o dění ve farnosti od 2. do 16. 2. 2020 – Bartík 3/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE

 • V neděli 9. 2. bude na faře kafe po mši sv., která začíná v 7:00.
 • V pondělí 3. 2. je památka sv. Blažeje. Při mších sv. se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
 • V úterý 4. 2. bude v 16:30 v kapli na faře mše sv. pro děti.
 • P. Stanislav Uhlíř se rozhodl, že od února už nebude ve středu v Plzni sloužit polední mši sv. ani zpovídat. Místo něj bude ve středu v kostele NPM sloužit a pravidelně zpovídat P. Pavel Petrašovský, a to od 14:30 do 16:00.
 • Ve středu 5. 2. bude od 17:00 první setkání v rámci přípravy na biřmování. Zájemci nechť se prosím přihlásí.
 • Ve čtvrtek 6. 2. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • Ve čtvrtek 6. 2. bude v 8:45 úklid kostela.
 • Pátek 7. 2. je prvním pátkem v měsíci. V kostele NPM se bude zpovídat od 7:00 do 11:45 a od 15:00 do 16:30. Adorace bude od 9:00 do 11:45 a od 15:00 do 16:30. V 16:30 bude mše sv.
 • neděli 9. 2. bude v 15:00 pobožnost u hrobu P. Antonína Hýži na centrálním hřbitově u příležitosti 10 let od jeho smrti.
 • V pondělí 10. 2. bude památka sv. Scholastiky. V 18:00 bude mše sv. za P. Antonína Hýžu v kostele P. Marie Růžencové na Slovanech.
 • V úterý 11. 2. bude památka P. Marie Lurdské. V 18:00 bude na faře první setkání přípravy na manželství. Příprava na biřmování z tohoto důvodu nebude.
 • Ve čtvrtek 13. 2. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V sobotu 15. 2. bude ve 14:00 na biskupství mše sv. s udělováním pomazání nemocných.
 • V neděli 16. 2. se bude při mších sv. dopoledne v kostele Nanebevzetí P. Marie udělovat pomazání nemocných.