Informace o dění ve farnosti od 19. 1. do 2. 2. 2020 – Bartík 2/20

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE.

 • Od 20. do 24. 1. bude Pavel Petrašovský na dovolené, mše sv. však budou jako obvykle.
 • V úterý 21. 1. je památka sv. Anežky Římské. V 19:00 bude v sálu na biskupství beseda s P. Josefem Prokešem o jeho knize Pán se stará.
 • Ve středu 22. 1. bude v18:00 ´v sálu na biskupství přednáška Alžběty Kalábové o její návštěvě u syrských uprchlíků v Libanonu.
 • Ve čtvrtek 23. 1. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V pátek 24. 1. je památka sv. Františka Saleského.
 • V sobotu 25. 1. je svátek obrácení sv. Pavla. V 9:00 bude v kostele NPM brigáda – bourání betlému, likvidace vánočních stromků. Prosím, přijďte pomoci. Můžete-li, vezměte s sebou rozbrušovačku, bude potřeba obrousit spoje na železné konstrukci pódia pod betlémem.
 • Neděle 26. 1. (3. neděle v mezidobí) je podle nového pokynu papeže Františka nedělí Božího slova, v níž se má zdůraznit místo Bible v životě křesťanů.
 •  V úterý 28. 1. je památka sv. Tomáše Akvinského. Z důvodu konání kněžského dne nebude polední mše sv. V 18:00 bude v kostele NPM mše sv. za respektování lidského života.
 • Západočeské muzeum bude nově jednou měsíčně promítat filmy s duchovním základem s besedou po jejich skončení. Poprvé jste zváni ve středu 29. 1. v 19:00 na výborný film Budiž světlo.
 • V pátek 31. 1. je památka sv. Jana Bosca.
 • V sobotu 1. 2. bude v kostele NPM kromě obvyklé mše sv. v 8:00 i mše sv. v 9:30, kterou bude u příležitosti setkání řeholníků a zasvěcených osob sloužit biskup Tomáš.
 • V neděli 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Při mších sv. se budou žehnat svíčky.
 • Od února začne příprava na biřmování. Zájemci se budou scházet ve středu v 17:00 na faře, hlaste se prosím v sakristii nebo mailem.
 • Vybíráme také na koberec do kostela NPM. Přispějte prosím do modré kovové kasičky na stolku uprostřed kostela. Děkujeme. Ještě je třeba vybrat asi 16 000,- Kč.