Informace o dění ve farnosti od 16. 2. do 1. 3. 2020 – Bartík 4/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE

 • V neděli 16. 2. bude kafe po mši, která začíná v 8:30. V 18:00 bude půlhodinová adorace a nešpory v kapli na faře.
 • úterý 18. 2. nebudou obláti výjimečně ve svém pravidelném čase zpovídat. V 18:00 bude na faře 2. příprava na manželství.
 • Ve středu 19. 2. bude v 9:00 na faře setkání nad texty nedělní liturgie. V 17:00 bude na faře příprava na biřmování. V 19:00 bude  v Západočeském muzeu promítán  film Mžitky, následuje debata s Petrem Vaďurou.
 • Ve čtvrtek 20. 2. výjimečně nebude modlitební společenství na faře.
 • V sobotu 22. 2. je svátek Stolce sv. Petra. S dětmi (a rodiči) jedeme na výlet. Děti s rodiči mohou přijít už na mši sv. v 8:00 do kostela NPM. V 9:00 bude sraz před kostelem a vyrážíme auty (máme asi 13 míst volných, další auta možná vezmou rodiče.) Jedeme do Nevřeně, kde máme domluvenou prohlídku obrovských podzemních prostor bývalého kaolinového dolu, kde se natáčela pohádka Čertí brko. Pak opečeme buřty (vemte si je s sebou), projdeme se po okolí a vracíme se do Plzně.
 • V neděli 23. 2. bude na faře kafe po mši sv., která začíná v 10:30. Při mši sv. bude sbírka Haléř sv. Petra na potřeby Svatého stolce. V 18:00 bude půlhodinová adorace a nešpory v kapli na faře.
 • V úterý 25. 2. bude v 18:00 na faře 3. příprava na manželství. V 18:00 bude v kostele NPM mše sv. za respektování lidského života.
 • Středa 26. 2. je Popeleční středou, den přísného postu, začátek postní doby. V 8:00 i ve 12:00 budou v kostele NPM mše sv. s udělováním popelce. V 9:00 bude na faře  setkání nad texty nedělní liturgie. Příprava na biřmování nebude. V 18:00 bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Plzni – Borech  mše sv. s udělováním popelce pro všechny plzeňské farnosti, bude ji sloužit biskup Tomáš. 
 • Ve čtvrtek 27. 2. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V pátek 28. 2. bude v 15:00 v kostele NPM křížová cesta. Adorace nebude.
 • Neděle 1. 3. je 1. nedělí postní.  Při mších sv. se bude udělovat popelec. Při mši sv. v 10:30, kterou bude sloužit biskup Tomáš, budou katechumeni z celé diecéze přijati mezi čekatele křtu. V 15:00 bude v kostele NPM křížová cesta. V 18:00 bude v kapli na faře adorace a nešpory.
 • V postní době budou každý pátek a neděli v 15:00 křížové cesty v kostele NPM.  Adorace nebude.
 • Dvakrát podnikneme výjezdní křížovou cestu do míst, kde jsou zastavení v přírodě. Dopravte se svými auty: v sobotu 7. 3. v 16:00 v Rokycanech, sraz Penny Marketu, v sobotu 21. 2. v 16:00 v Radnicích, sraz u kostela.
 • O víkendu 13. – 15. 3. bude duchovní obnova farnosti na poutním místě Lomec u Vodňan. Ubytováni budeme v místním klášteře sester, které nám budou i vařit. Doprava vlastními auty nebo vlakem. Prosím, hlaste se do tabulky v kostele.
 • V sobotu 28. 3. bude od 9:00 jednodenní duchovní obnova na faře ve Františkánské.