Informace o dění ve farnosti od 10. do 24. 11. 2019 – Bartík 34/19

Další číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti od si prohlédněte zde: Bartik34_191110

 • V neděli 10. 11. 2019  je na faře kafe po mši, která začíná v 7:00, příští neděli kafe po mši, která začíná v 8:30.
 • pondělí 11. 11. je památka sv. Martina.
 • úterý 12. 11. je památka sv. Josafata. Po ranní mši sv. je společenství, při kterém se pletou vlněné deky do misií.
 • Ve středu 13. 11. je památka sv. Anežky České. Po ranní mši sv. je společenství nad texty nedělní liturgie.
 • Ve čtvrtek 14. 11. je v 18:00 nové farní modlitební společenství. Na programu jsou nešpory, povídání o nedělním evangeliu a krátká adorace.
 • V neděli 17.11. bude v 10:00 na Anglickém nábřeží modlitba biskupa Tomáše za republiku, průvod pak přejde ke katedrále, kde bude odhalena pamětní deska kardinálu Beranovi.
 • POZOR!!!neděli 17. 11.bude mše sv. posunuta z 10:30 až na 11:00, abychom se mohli účastnit odhalení pamětní desky kardinálu Beranovi!!!
 • neděli 17. 11. bude v 15:00 v kostele NPM ekumenická bohoslužba na poděkování za svobodu za účasti duchovních několika plzeňskýchVV církví. Předsedat a kázat bude biskup Tomáš
 • Ve čtvrtek 21. 11. – památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě. V 18:00 bude na faře ve Františkánské farní modlitební společenství.
 • V pátek 22. 11. je památka sv. Cecilie. V 18:00 budou v kostele NPM svatocecilské nešpory – zpívané nešpory za účasti plzeňských sborů.
 • V neděli 24. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále. Bude kafe po mši, která začíná v 10:30. Do kostela můžete v tento den přinést teplé oblečení pro bezdomovce: zimní bundy, svetr, čepice, rukavice, šály.
 • V neděli 24. 11. se bude v 15:00 na faře vyrábět keramický betlém. Každý, kdo přijde, uplácá jednu figurku. Po vypálení pak bude betlém umístěn o Vánocích v kostele, po vánoční době budu figurky nabídnuty k prodeji, výtěžek bude věnován na charitativní projekt.
 • Adventní duchovní obnova farnosti bude v sobotu 7. 12. na faře ve Františkánské. Začínáme mší sv. v kostele v 8:00.