Informace o dění ve farnosti od 1. do 15. března 2020 – Bartík 5/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE.

  • Po celou postní dobu bude v pátek a v neděli v 15:00 křížová cesta v kostele NPM. Páteční adorace nebude.
  • sobotu 7. 3. bude výjezdní křížová cesta do Rokycan, kde jsou zastavení v krajině. Dopravte se prosím svými auty, sraz bude v 16:00 u rokycanského Penny Marketu.
  • V kostele si můžete vzít postní kasičku. Do ní můžete vhazovat peníze ušetřené postem a pak ji přinést o 2. neděli velikonoční do kostela. Prosíme také, abyste dali vědět o lidech ve vašem okolí, kteří se ocitli v sociální nouzi a výtěžek z kasiček by jim mohl pomoci např. k zaplacení nájmu, obědů dětem ve škole atd.
  • Nechcete v postní době vytvořit modlitební buňku? Jde o to dát se dohromady alespoň ve třech lidech, pokud možno ne z jedné rodiny, a vytvořit tak buňku, která bude ochotná se jednou za dva týdny u někoho doma sejít ke společné modlitbě. Ke každému setkání vytvoří kněz program jeho průběhu, podle kterého můžete postupovat. Buňky vytvoříme na zkoušku, během postní doby. O Velikonocích se pak můžete rozhodnout, jestli vám to stačilo, nebo se chcete scházet dál. Na druhou neděli postní budou dostanou vzniklé buňky papír s textem společné modlitby.
  • O víkendu 13. – 15. 3. bude postní víkendová duchovní obnova farnosti na poutním místě Lomec u Vodňan. Ubytováni budeme v místním klášteře sester, které nám budou i vařit. Začínáme v pátek v 19:00 mší sv., končíme v neděli obědem. Doprava vlastními auty nebo vlakem (odjezd v 16:03 z Plzně, v 17:32 v Číčenicích, kde vás nabereme auty). Prosím, hlaste se do tabulky v kostele. Maximální počet účastníků je patnáct.
  • Katechumeni naší farnosti budou v postní době přijímat skrutinia a poklady církve: o 2., 4., a 5. neděli postní, vždy při mši sv. v 10:30
  • V sobotu 28. 3. bude od 9:00 jednodenní duchovní obnova na faře ve Františkánské. Oběd bude zajištěn donáškou pizzy.