Hudba v adventu a o Vánocích v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské v Plzni

Každou adventní neděli se budou od 6:45 zpívat při mši sv. staročeské roráty s orchestrálním a varhanním doprovodem. Každé adventní úterý budou roráty při mši sv. v 6:00 bez doprovodu.

Každou adventní neděli jste v 15:00 zváni do kostela  na varhanní půlhodinku.

V pondělí 2. 12 bude v 19:00 koncertní provedení rorátních zpěvů.

Ve středu 25. 12. budou od 16:00 hudební nešpor, kterým bude předsedat biskup Tomáš Holub.

V sobotu 28. 12. bude od 16:00 vánoční koncert souboru Capella ornamenta pod vedením Richarda Šedy s názvem Zpívejte anjelové.