Exercicie všedního dne

Zveme Vás na exercicie všedního dne, tedy na šest čtvrtečních večerů s promluvou a úvodem do rozjímání pro každý den následujícího týdne. Začínáme 12. září 2019. Setkání se budou konat vždy ve čtvrtek v 18:00 na faře ve Františkánské ul. v Plzni. Půl hodiny před začátkem, od 17:30, bude možné se v kapli na faře společně pomodlit nešpory.