Exercicie všedního dne – texty k rozjímání

Exercicie  všedního dne probíhají zářijové a říjnové čtvrtky, kdy se vždy v 18:00 sejdeme na faře ve Františkánské. (Pozor! 17. 10. exercicie nejsou, sejdeme se k závěrečnému setkání až 24. 10!) Začíná se povídáním v malých skupinkách, kde si říkáme, co nás zaujalo v modlitbě nad Písmem uplynulý týden. Následuje pomluva na dané téma a po ní se rozdávají texty s úryvky Písma a kratičkým rozjímáním na každý den následujícího týdne. Zde jsou ke stažení:

  1. týden exercicií (téma: obrácení): 1.týden texty k rozjimani
  2. týden exercicií (téma: vztah k Bohu): 2.týden texty k rozjimani
  3. týden exercicií (téma: modlitba): 3.týden texty k rozjimani
  4. týden exercicií (téma: kříž): 4.týden texty k rozjimani
  5. týden exercicií (téma: vzkříšení) + další týden s rozjímáním nad liturgickými texty: 5.týden texty k rozjimani
  6. týden exercicií (téma: Nanebevstoupení): 6.týden texty k rozjimani