Křest

je začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvíle, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Je to osvobození od hříchu a znovuzrození pro život v Duchu. Křtem jsme přijati do společenství církve a je nám otevřena brána k ostatním svátostem. Stát se křesťanem, […]

Continue reading


 Biřmování

Příprava na biřmování V naší farnosti se koná každoročně příprava na biřmování od konce ledna do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Svátost biřmování uděluje otec biskup mons. František Radkovský o slavnosti Seslání Ducha Svatého. V příštím roce je slavnost Seslání Ducha Svatého 23. května 2010 v 10.30 hod v katedrále sv. Bartoloměje. Příprava na biřmování probíhá ve farním sále v Plzni ve Františkánské ulici […]

Continue reading


 Eucharistie

je zpřítomněním Kristovy velikonoční oběti, tedy smrti a zmrtvýchvstání, zároveň je to srdce a vrchol života církve. V ní se všechno začíná, i k ní směřuje vše, co se týká křesťanského života. Ježíš Kristus, který se obětoval za nás na kříži před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě, ON, Boží Syn, druhá Božská osoba, zpřítomňuje svou oběť během každé […]

Continue reading


 Svátost smíření

(sv. zpověď) je svěření do Božích rukou celého našeho života s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života Boží láskou; je to posila v boji proti zlu, které nás ničí. Základní body svátosti smíření jsou: a/ zpytování svědomí – moment, ve kterém máme zhodnotit svůj život, máme si uvědomit, čím jsme Boha zarmoutili. […]

Continue reading


 Pomazání nemocných

je posilující setkání s Kristem pro každého nemocného bez ohledu na to, zdali je nebo není v nebezpečí smrti. Katechizmus katolické církve říká: Zvláštní dar Ducha Svatého. Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tato milost je darem Ducha Svatého, který obnovuje důvěru […]

Continue reading


 Svátost manželství

je spojení muže a ženy v Bohu, protože Bůh je Láska; je to odevzdání svého života druhé osobě z lásky k ní a přijetí plné odpovědnosti za její život; je to ponoření manželského a rodinného života v Bohu, aby On byl ve všem. Bůh, který stvořil člověka z lásky, jej také povolal k lásce; to je základní a vrozené povolání každé […]

Continue reading