KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / myšlenky nad Písmem 7., 8., 14. – 19. dubna 2020

2. neděle velikonoční – 19. 4. 2020 Jan 20,19- 31: Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako […]

Continue reading


 Texty k rodinným bohoslužbám o Velikonocích

Pokud nejste doma v karanténě sami (nebo sami věřící), moc doporučujeme chápat živé přenosy bohoslužeb o Velikonocích v televizi nebo na internetu jen jako doplňkový program. Neslavte prosím Velikonoce před obrazovkou, slavte je jako domácí církev při bohoslužbě u vás v bytě. Připravili jsme pro vás návrhy, jak mohou třeba vaše rodinné bohoslužby probíhat. Návrh rodinné […]

Continue reading


 Vystřihovací Getsemanská zahrada a Boží hrob

Přinášíme první návrh směřující k tomu, aby se letošní oslava Velikonoc mohla odehrát doma, když to nejde v kostele. ZDE naleznete vystřihovací Getsemanskou zahradu a ZDE vystřihovací Boží hrob, obojí od nás z kostela Nanebevzetí Panny Marie. Pokud byste chtěli, můžete si vystřihnout postavy Ježíše, spících apoštolů a mrtvého Ježíšova těla, všechno hravě zvládnou i děti, […]

Continue reading


 KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / Myšlenky nad Písmem v týdnu od 24. do 29. března 2020

neděle 29. 3. 2020 – 5. neděle postní  Jan 11,1-45: Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když […]

Continue reading


 KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / Myšlenky nad Písmem v týdnu od 17. do 22. března 2020

neděle 22. 3. 2020 – 4. neděle postní Jan 9,1-41: Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky […]

Continue reading