Exercicie všedního dne

Zveme Vás na exercicie všedního dne, tedy na šest čtvrtečních večerů s promluvou a úvodem do rozjímání pro každý den následujícího týdne. Začínáme 12. září 2019. Setkání se budou konat vždy ve čtvrtek v 18:00 na faře ve Františkánské ul. v Plzni. Půl hodiny před začátkem, od 17:30, bude možné se v kapli na faře společně pomodlit nešpory.

Continue reading


 Prázdninový program farnosti

Upozorňujeme, že v červenci a v srpnu je pravidelný program farnosti omezen. V kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul.  NEJSOU polední mše sv., mše sv. poslední úterý za respektování života, studentská mše sv. ve středu večer a anglická mše sv. v sobotu večer. Také v těchto měsících NEBUDOU zpovědní služby v úterý, ve středu […]

Continue reading


 Změna faráře a nové kontakty

30. června 2019 oslavil  Mons. Emil Soukup své osmdesáté narozeniny. Při této příležitosti se i rozloučil s farností, kterou 18 let spravoval a předal ji svému nástupci P. Pavlu Petrašovskému.  Mons. Emil Soukup bude dále působit jako diecézní penitenciář – hlavní zpovědník diecéze. Nadále bude sloužit mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie v pondělí […]

Continue reading


 13. neděle v mezidobí

  Prorok Eliáš předává prorockou službu svému nástupci Elizeovi. Žádá proroka, aby mu dovolil jít se rozloučit s rodiči. Eliáš mu to dovolil a říká, „ale pak přijď. Co jsem měl udělat jsem udělal. Na rozdíl od tohoto postoje, kdy je dovoleno se před nástupem služby rozloučit s rodinou, to Ježíš nedoporučuje. „Nechť mrtví pochovávají […]

Continue reading