Bohoslužby

Důležité upozornění: Katedrála sv. Bartoloměje je od 1.6.2018 do 31.12.20120 uzavřena z důvodu revitalizace (rekonstrukce a opravy interiéru kostela) a všechny bohoslužby byly přeneseny do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici

Prosím nepřehlédněte!  Aktuální rozpis bohoslužeb i ve všech plzeňských farnostech naleznete ve Farním věstníku na poslední stránce

Kostel: NE PO ÚT ST ČT SO

Katedrála sv. Bartoloměje

Revitalizační práce  od 1.6. 2018 do 31.12.2020

 

 

 

 

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

7:00,

8:300,

10:30,

20:00

8:00,

12:00

8:00,

12:00

 

8:00

12:00

19:00 (S)

 

8:00

12:00

16:30 (T)

  

 

8:00

12:00

16:30 (P)

 

 8:00

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

14:30 vietnamsky  

 

 

 

 

 

20:00 (A) 

Doudlevce – kaple sv. Maxmiliána Kolbe   

 

 

 

 

16:00(M)

 

 

 

             
               

A) Mše sv. v anglickém jazyce

C) mše sv. pro děti v kapli sv. Jana Maria Vianneye první úterý v měsíci

M) Mše sv. v Meditační zahradě 2. a 4. čtvrtek v měsíci v době od 14. 3.2019 – 2.11.2019

S) studentská

R) každé poslední úterý v měsíci mše svatá za respektování života

T)  SFŘ-terciáři zpravidla 3. týden v měsíci (viz přehled bohoslužeb ve Farním věstníku)