Informace o dění ve farnosti ve 2. polovině října 2019 – Bartík 32/19

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na druhou polovinu října 2019, si prohlédněte zde: 2019_10b Každou neděli je v 18:00 v kapli na faře ve Františkánské půlhodinová adorace a nešpory. V úterý 15. 10. je památka sv. Terezie od Ježíše. Z důvodu účasti všech kněží na kněžském dnu nebude mše […]

Continue reading


 Oprava katedrály

Jak to vypadá v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje v říjnu 2019? Nástropní malby v severní lodi jsou už kompletně zrestaurovány, lešení se začne rozebírat. Restaurátoři začali opravovat figurální výmalbu na vítězném oblouku. Oltáře jsou zatím v restaurátorských dílnách, varhany jsou také odvezené. Stavební firma dokončila uložení kabelů na elektrické vedení do podlahy a dává zas […]

Continue reading


 Exercicie všedního dne – texty k rozjímání

Exercicie  všedního dne probíhají zářijové a říjnové čtvrtky, kdy se vždy v 18:00 sejdeme na faře ve Františkánské. (Pozor! 17. 10. exercicie nejsou, sejdeme se k závěrečnému setkání až 24. 10!) Začíná se povídáním v malých skupinkách, kde si říkáme, co nás zaujalo v modlitbě nad Písmem uplynulý týden. Následuje pomluva na dané téma a po […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti v 1. polovině října 2019 – Bartík 31/19

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na začátek října 2019, si prohlédněte zde: 2019_10a Setkání u kafe po nedělní mši ve farním sálu budou takto: 2. neděli v měsíci bude kafe po mš sv. v 7:00, 3. neděli v měsíci bude kafe po mši v 8:30, 4. neděli v měsíci bude kafe […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti ve 2. polovině září 2019 – Bartík 30/2019

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na druhou polovinu září 2019, si prohlédněte zde: 2019_09b V neděli 15. 9. nebude v kapli na faře adorace a modlitba nešpor. Další neděle už půlhodinová adorace a nešpory v 18:00 budou. Pokud přijdete, zvoňte u vchodu na faru na zvonek „kaple“ Od […]

Continue reading


 Oprava katedrály

V plzeňské katedrále sv. Bartoloměje to v září 2019 vypadá takto: v severní lodi dokončila restaurátorská firma opravu nástropních maleb. Oltáře jsou téměř všechny odvezené k restaurátorům. Varhany si varhanáři odvezli do dílny, zbyla jen prázdná skříň. Do podlahy se vkládají kabely nových rozvodů, a tak jsou kamenné dlaždice vyjmuty v jejich trasách. Z lešení […]

Continue reading


 Zahájení školního roku

V pondělí 2. 9. 2019 byli do kostela pozváni školáci se svými rodinami, aby zahájili školní rok přijetím požehnání. Začali jsme bohoslužbou slova, při které jsme si povídali, jaký je rozdíl mezi vzdělaností a moudrostí. Pak jsme prosili v přímluvách a po nich obdrželi požehnání učitelé, rodiče a děti. Následovala velká hra po Plzni. Jednotlivé rodiny […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti v 1. polovině září 2019 – Bartík 29/2019

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na první polovinu září 2019, si prohlédněte zde: 2019_01 Od září budou opět od pondělí do pátku v kostele Nanebevzetí P. Marie polední mše sv. Zpovědní služby od září: pondělí 9:00 – 11:00: Mons. Emil Soukup, úterý 14:30 -16:30: obláti, středa 10:30 – 11:50: P. Stanislav […]

Continue reading


 Výuka náboženství

Výuka náboženství bude i ve školním roce 2019/20 probíhat na faře ve Františkánské 11  v těchto časech: v 15:00 pro předškoláky a první třídu (vyučuje s. Benedikta Veselá), v 16:00 pro ostatní třídy (vyučuje s. Benedikta Veselá), v 16:30 pro děti, které se chtějí připravovat na první sv. přijímání  (vyučuje P. Pavel Petrašovský). Začínáme druhý zářijový týden. Chcete-li si stáhnout […]

Continue reading