Informace o dění ve farnosti v 1. polovině září 2019 – Bartík 29/2019

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti na první polovinu září 2019, si prohlédněte zde: 2019_01

 • Od září budou opět od pondělí do pátku v kostele Nanebevzetí P. Marie polední mše sv.
 • Zpovědní služby od září: pondělí 9:00 – 11:00: Mons. Emil Soukup, úterý 14:30 -16:30: obláti, středa 10:30 – 11:50: P. Stanislav Uhlíř, čtvrtek 14:30 – 16:30: františkáni, pátek 15:15 – tak dlouho, dokud bude zájem: P. Ludolf Kazda.
 • Ve čtvrtek 5. 9. bude po ranní mši sv. úklid kostela.
 • Pátek 6. 9. je prvním pátkem v měsíci. Kromě ranní a polední mše sv. bude i v 16:30. Zpovídá se od 7:00 do 11:00 a od 15:00 do doby, dokud bude zájem. Po ranní mši sv. během celé zpovědní služby bude také adorace.
 • Od neděle 8. 9. bude v kapli na faře každou neděli od 18:00 půlhodinová adorace a modlitba nešpor.
 • Mons. Emil Soukup přesouvá čas zpovědní služby v kostele NPM  z pondělí 9. 9.  na úterý 10. 9. Čas zůstává stejný, od 9:00 do 11:00.
 • úterý 10. 9. začíná výuka náboženství na faře ve Františkánské: v 15:00 pro předškoláky a prvňáky (učí s. Benedikta), v 16:00 pro ostatní třídy (s. Benedikta) a v 16:30 příprava na první sv. přijímání (P. Pavel Petrašovský)
 • V úterý 10. 9. začne na faře v 17:30 příprava na křest a biřmování.
 • Ve středu 11. 9. bude v 18:00 na faře ekonomická rada farnosti
 • Ve čtvrtek 12. 9. je památka jména Panny Marie.
 • Od čtvrtka 12. 9. začnou na faře v 18:00 exercicie všedního dne: promluva a uvedení do rozjímání na každý den následujícího týdne. Totéž proběhne ještě pětkrát, vždy ve čtvrtek v 18:00. Pokud chcete, můžete přijít už v 17:30 na nešpory.
 • pátek 13. 9. je památka sv. Jana Zlatoústého.
 • V sobotu 14. 9. je svátek Povýšení sv. Kříže. Koná se diecézní pouť v Teplé. Chcete-li jet autobusem s naší farností, hlaste se v kanceláři fary u Hanky Sladké nebo po mši sv. v sakristii. Příspěvek na autobus je 150,- Kč. Sraz k odjezdu autobusu bude v 7:45 před radnicí na náměstí. Ranní mše sv. nebude, místo ní bude mše až v 18:00.
 • biskup Tomáš zve na diecézní pouť: Milé sestry, milí bratři, příští sobotu 14. září máme jedinečnou příležitost potkat se po roce z celé diecéze na pouti v klášteře Teplá. Bude to pro nás důležité zastavení před začátkem Mimořádného misijního měsíce, kterým papež František chce každého katolíka pozvat k osobnímu zapojení do misijního úsilí církve.A zároveň také příležitostí oslavit nadcházející 80. narozeniny mého předchůdce biskupa Františka. Všechny Vás srdečně zvu ke společnému putování a slavení v Teplé. biskup Tomáš
 • Setkání u kafe po nedělní mši ve farním sálu budou takto: 2. neděli v měsíci bude kafe po mš sv. v 7:00, 3. neděli v měsíci bude kafe po mši v 8:30, 4. neděli v měsíci bude kafe po mši v 10:30. Přijďte a můžete-li, přineste buchty.
 • neděli 29. 9. a 6. 10. budou po dopoledních mších volby do pastorační rady farnosti. Prosím, už teď diskutujte mezi sebou, o by byl vhodným kandidátem, aby pomáhal hledat, kudy se má farnost ubírat a o co se máme jako společenství snažit.