Adventní duchovní obnova

V sobotu 7. prosince 2019 vypukla adventní duchovní obnova naší farnosti. Začali jsme v osm ráno v kostele mší sv., pak jsme se přesunuli na faru na ranní chvály. Po nich jsme se seznámili s tématem, kolem něhož se točily tři promluvy: vyprávění o sv. Františkovi ze středověkého spisu Kvítky. Celým dnem nás tedy provázela netradiční Františkova zbožnost plná svobody a vášnivosti pro Boha. Mezi promluvami bylo místo na modlitbu nebo zpověď, v poledne jsme se najedli z produktů pizzerie, odpoledne se pomodlili růženec a zakončili obnovu adorací.